Objavljeni pozivi u sklopu Programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva”

0
23

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u ulozi Upravitelja Programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva” financiranog sredstvima iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine, objavilo dva Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava:

Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada. Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja: STEM u odgoju i obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje, aktivno građanstvo. Prijavitelji mogu biti bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak ovog Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj.

Otvoren je od 3. svibnja 2021. do 2. kolovoza 2021. godine, a više informacija o Pozivu dostupno je ovdje.

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv se proved u dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete. Prijavitelji mogu biti osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Komponenta A je otvorena od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021. godine, a komponenta B je otvorena od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021. godine. Više informacija o samom Pozivu i načinima prijave dostupno je ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime