Priključenje korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu u Kutini, Gračenici, Bistrincima, Kuršancu i

0
58
Foto: pixabay.com

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, je na zahtjev Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, dalo je suglasnost o priključenju korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu koji su ujedno i članovi domaćinstava u objektima koji se nalaze na nekretninama upisanima kao vlasništvo Republike Hrvatske.

Tako će se sa priključenjima započeti u Kutini, Gračenici, Bistrincima, Kuršancu i Vratnom. Republika Hrvatska neće snositi troškove priključenja na distribucijsku mrežu kao ni troškove utrošaka električne energije za pojedinog korisnika.

Prošle godine potpisan je Ugovor o financiranju programa priključivanja na elektroenergetsku mrežu kućanstava u romskim naseljima u okviru Operativnog programa Vlade Republike Hrvatske za romsku nacionalnu manjinu 2017 – 2020. Prema istraživanju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vodu dobivenu putem vodovoda nema 43,3 posto kućanstava, a struje nema njih 11,2 posto. Imajući u vidu da opća populacija gotovo u potpunosti ima dostupne te usluge te da ih i koristi, i ovdje je više nego očit jaz između većinskog i romskog stanovništva.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime