Donosene Izmjene i dopune Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

0
37
Foto: pixabay.com

Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2020. donijela Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. Operativni programi za nacionalne manjine sastoje se od Operativnog programa za zaštitu i unaprjeđenje postojeće razine prava svih nacionalnih manjina, koji sadrži 46 aktivnosti koje se odnose se na sve nacionalne manjine koje su navedene u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, te od posebnih operativnih programa koji sadrže ukupno 113 aktivnosti koje se odnose na pojedine nacionalne manjine s obzirom na njihove specifičnosti i potrebe unaprjeđenja postojeće razine njihove zaštite. Posebni operativni programi izrađeni su za srpsku, talijansku, češku, slovačku, mađarsku, albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku, slovensku, romsku, austrijsku, njemačku, poljsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku i židovsku nacionalnu manjinu.

Zbog promjene okolnosti i novih izazova s kojima se suočava hrvatsko društvo bilo je nužno pristupiti izmjenama i dopunama postojećih Operativnih programa, a radi nastavka kontinuiranog rada Vlade na unaprjeđivanju postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina.

Izmjenama i dopunama Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. predlaže se devet novih aktivnosti, dok se osam aktivnosti mijenja ili dopunjuje. Ostale predložene izmjene odnose se na promjenu rokova provedbe aktivnosti ili dodavanje nositelja kod pojedinih aktivnosti.

Tako je odlučeno da će Vlada u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kontinuirano unaprjeđivati uvjete rada Vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine na razini općina, gradova i županija uključujući osiguranje i opremanje adekvatnog prostora za rad istih ili kupovinu poslovnih prostora ili njihove izgradnje. Uz to, Vlada će kontinuirano podržavati rad “KALI SARA HRVATSKA” radija te osiguravati sredstva za kontinuirano programsko djelovanje radija, posebno putem Nacionalnog plana oporavka.

Bit će osigurana financijska sredstva za kupovinu zemljišta te izgradnju, uređivanje, opremanje i obnovu na istom objekta za održavanje ljetnih i zimskih edukacijskih seminara za pripadnike romske zajednice iz Republike Hrvatske i inozemstva te će se dovršiti izgradnja društvenih domova i potrebne javne infrastrukture u nizu romskih naselja, a posebno onih već u tijeku u: Gradu Slavonskome Brodu, Općini Nedelišće, Gradu Sisku, Gradu Kutini, Gradu Grubišnom Polju, te nastaviti s izgradnjom objekata za javnu namjenu i na drugim područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine.

U konačnici, Vlada će putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i drugih dostupnih mehanizama nastaviti podržavati projekt izgradnje Spomen obilježja “Zid romskih žrtava Uštica” na romskom groblju Uštica pored Romskog memorijalnog centra Uštica.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime