Dakă ju am uspilit adăśe naj puće šȋ tu?

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  24
  Foto: SRRH "KALI SARA"

  Patru učenicur dă 8. razred or potaknalit vizită la saborski zastupnik Veljko Kajtazi šȋ la Ivona Beus Richembergh šȋ la minji ka la predstvnică dă Unija a lu Romilor ȋn Republika Hȋrvatska „KALI SARA“  la a lor osnovnă iškulă Zdenko Turković ȋn Kutjevo. Klara Malčić, Ljubica Marović, Magdalena Grgić šȋ Ena Mikel ȋn toku dă anu a lu iškulji or prijavalit sudelovanji ȋn projektu Upshift ȋn sklopu dă kari or organizalit radionicur ku mentorskă podrškă ku cegu dă poticilală šćimbalur ȋn društvenă okruženjă, izravnă utecaju pă kust dăla lokalnă zajednicur šȋ kritićkă gȋnđalur dă anume kari kustănj šȋ izazovur ku kari nji suoćavalenj.

  Or adus dećizijă kit să fakă slikovnică dă a lu romilor kupilaš kari dă a luj budućă školovanji u akuljes medicina, ku kivinjală ȋn budućnost kit să lukri ka dokturu ȋntri aje nu u aflat podrškă dăla a luj okuljemi, njiš dăla familijă njiš dăla iškulă. Kupilašu élśi u fost predmetu dă ras kă a luj kivinjală a lu toc să viđé dătot nurealnă. Adăśe njime nu ȋnkređi ȋn minji, adăśe nu –m dă šansă, să ȋntribă kupilašu ku konstatacijă kă jel ȋj ka njagră birka ȋn familija a luj, ali šȋ ȋn razredu a luj. Pă zadnji tot aša, ku aluj dećizijă šȋ upornostu u iznenadalit šȋ pă jel sȋngur šȋ pă toc élci, u diplomiralit psihologija šȋ su ukljućulit ȋn lukru ku kupiji kari društva lju vărljit, u arătat ku a luj primer kă, kum u zăs: Dakă ju am uspilit, adăśe naj puće šȋ tu?!

  Dăla sȋngură pripă anj šćut kă kivinjenj să fiśenj slikovnică kă dóvă dȋn noj, Ena šȋ Magdalena, plaśi să cărtălaskă, a noj dóvă, Klara šȋ ju, plăśenj să ȋnguśenj puvešćur, u zăs Ljubica. Slikovnica anj realizit dătot repi kă ȋs arenj tari složnă šȋ kutotu ȋn njenći anj razradalit šȋ ligizit ku mentorica Nikolina. Kum postepeno razvijalenj puvešće, aša Magdalena šȋ Ena cărtăle šȋ anóstră idejă u kăpătat a ljij formă, u objasnalit Klara.

  Šȋ dakă ȋs kupiji dă a lu Romilor nacionalnă manjină ȋn iškulă, osmašicurlješće or lot sama kă okolina nulju apukăt dătot, a da kă dă aje nu ješći njiš śeféldă objektivnă razlogur. Jej nus njimika élféldă dă noj šȋ nu slugurešći kit elci kupij aša să ujći pă jej, spunji Ljubica. Romi ȋs ȋn iškula anostră dă uvik manjină šȋ órăkic kupij grov lji apukă, a šćijec šȋ sȋngur kum merźi aje, jej dăpă jej trijă pă elci kupij šȋ aiśe să našći problem, objasnalešći Klara šȋ dudlešći kum jélji patru gȋnđe kum ka osmašicurljé trăbă bar să ȋnśerći kit să rešilaskă ala problem kă dă hunđiva trăbă să apuśi. Pȋntru slikovnica kari or făkutu or osvojulit 7.500,00 kuna ku śe so-r odlućulit să plăćaskă tisku, a kum  ȋn tjeku dă gata pripremălală kivinje kit su predstavalaskă ȋn prisustva dă a lu Romilor aktivisti kari šȋ sȋngur să baći protiv dă predrasudur šȋ dă maj bunji dă kust uvetur a lu pripadniśi dă a lu Romilor nacionalnă manjină

  Hunđiva la pripa dă an anj apukat mail dăla futuškanji dȋn osnovnă iškulă ȋn Kutjevo, a nuj mult dăpă aje šȋ telefonskă ćimală. Pă skurt or objasnalit a lor projekt namjenilit a lu bătaji protiv dă predrasudur šȋ a lor kivinjală kit la prezentaciji să fijă śinjiva dȋn śeva ka a lu Romilor udrugur kari ar acȋnje predavanji dă historijă šȋ kultura a lu Romilor šȋ aša or ažuns păn la Unija a lu Romilor „KALI SARA“, objasnalešći Ivona Beus Richembergh kum uvinjit la aflari ȋn Kutjevo šȋ la pripa dă asta prefurmosă suradnji ku OŠ Zdenko Turković. Futuškanjiljé ari mari podrškă dăla ravnatelju a lu iškulă Milorad Bandalo šȋ pedagogu Josip Mažar, a Unija a lu Romilor „KALI SARA“ šȋ saborskă zastupniku Veljko Kajtazi dăla élśi trenutku or apukat ćimala šȋ aša aflare u fost organizalit dă 24. maju 2022. ȋn Kino dvorana ȋn Kutjevo. Nju ȋnmirat upornostu dă ešće feći šȋ ćinjenica kă jélji sȋnguri or dijagnostiralit problemu šȋ uzroku dă predrasudur ȋn nu dăstulă ȋntrinoj kunušćeri dă dăn tot felur dă nacionalnostur šȋ kulturur šȋ kă sȋnguri or ȋnbijet rešenji ȋn viđeri dă predavanji pȋntru toc kupiji dă iškula a lor, u zăs Beus Richembergh.

  La ȋnvăcala dă historijă šȋ kultura a lu Romilor or prisustvovalit kupiji dăla 5. păn la 8. razredur, a pă toc prisutniś ȋn numilje dă domaćinu lju pozdravalit ravnatelju dă iškulă Milorad Bandalo. ȋn a luj obraćanj Magdalena, Ena, Ljubica i Klara su zafalalit a lu  Ljiljani Bernatović Markota pă lektura dă hărvatski tekstu dă slikovnică, a lu pedagoguluj Josip Mažar pă koordinacijă dă projektu, a lu uredniku dă Kutjevaćki portal Igor Pavlov pă grafićkă obradă šȋ pripremă dă tisk šȋ a lu gošćilor dȋn Zagreb dȋn Unija a lu Romilor „KALI SARA“ šȋ a lu saborskă zastupniku Veljko Kajtazi śe u vinjit šȋ družulală. Veljko Kajtazi a lu futuškanjilor u poklonulit prevodulit tekstu pă a lu Romilor ljimbă dă slikovnică kari u pripremilit una ku kolegica Mirdita Saliu šȋ u arătat a luj podrškă dă asta šȋ dă tóći budućă projektur kari merg ȋn pravac dă ukljućulala a lu Romilor ȋn a lu hurvecilor društvă. La gata dă asta furmosă družulală amandovă părc or zakljućulit kum prostorur dă maj dăparći suradnji inkakum ješći, pă la una alt suturemi.

  Podijeli objavu
  Prethodni članakNu u treśi
  Sljedeći članakKum ma-c ćimamă?

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime