Dă vijećnićkă ǐntibală a lu Elvis Kralj pǐntru županu Posavec pă aktualnă śasu ǐn Skupština a lu Međimurska županija

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  14

  La pripa dă 3. Sjednica a lu Skupština dă Međimurskă županiji kari su acǐnut la 7. oktobru 2021. anu a lu vijećnikulor blăstăm u polagalit Elvis Kralj akuljes pă dopunskă izborur pǐntru ćlanur dă županijskă skupštină a lu Međimurska županija dǐn rǐndur alu pripadniśi dă alu Romilor nacionalnă manjină. Dă tot benj šćut ǐn problemurlje a luRomilor zajednică ǐn asta županiji pă friš aktivno su ukljućulit in lukru a lu Skupštină šǐ pĂ sjednică ćimată dă vinjir la 17. decembru 2021. anu ǐn arama dă aktualnă śasu u pus ǐntribari lua alu dă međimura županu Matija Posavec ljigată ku postojulala dă strateškă planu pǐntru ǐnbunjala dĂ kust uvetur a lu Romilor zajednică ǐn asta kraju.

  Međimurskă županija šǐ položaju a lu Romilor ǐs tari aktualnă temă a lu kurijă śe maj mari interesu posvetilešći toc mediji in Hǐrvatska, a asta temă ǐj ǐn đesur ukljućilită šǐ ǐn programur alu gata toći politićkă strankur pă lokalnă izborur, objasnalešći Elvis Kralj. Ĭn toku dă aktualnă śasu tari konkretno am ǐntribat pă županu Posavec ješći dar vizijă uli doră konkretnă plan kit problemurlje a lu Romi să apuśi kit să rešilaskă ku făkătura a lu Strateškă planu pǐntru Romi? Am pojasnalit kă dakă ješći planur jej să poći šǐ planski punji ǐn projekcijur dă alu županijskă budžetu. Lam ǐntribat arid or politika kljućnă rešenji ka na primer in viđere dă Akcijskă planu pǐntru Romi?Istoaša am izrazalit spremnostu dăla a lu Romilor zajednică kit să pružulenj mǐna dă suradnji, podrškă šǐ kutotu trăbujită ažutari. Kivinjenj să lunženj dijalogu ku toći relevantna institucijur šǐ organur dĂ vlastur ku cegu śe menti šǐ majozbiljnijă rešilela dă problemur pǐntru śe smatralenj kă trăbujă postupulit ku planu šǐ kontinuitetu. Dă ešće problemur nu maj poći kit să svătaskă numa atunśe kind vinji la eskalacijă šǐ bătăj kum še u fost slućaju ku problemur ǐn a lu Romilor kumpanji Parag uli atunśe kind ǐj vreme dă politićkă izborur, u dopunulit šǐ prokomentărzăt trenutnă situacija ši ponašanji dă alu politićkur subjektur Elvis Kralj.

  Dăpăă śe ju urunđit pă izboru ǐn Skupštină županu Posavec su osvrnulit pă aktualnă planur šǐ dokumentur u puminjit Dekada a lu Romilor, Nacionalnă planu planu pǐntru ukljućulala dă a lu Romilor nacionalnă manjină 2021. – 2027. anu ši u izrazalit spremnostu a lu toći relevantna dă županiji institucijur pă suradnji ku cegu kit dăm toći zacrtălići merur să skotă maksimalnă doprinosu pǐntru benjilje šǐ unapredilala dă položaju a lu Romilor zajednică ǐn Međimurskă županiji. U ćimat atunśe šǐ pă toc a lu Romilor predstavniś kit să đe a lor doprinosu, ali dă konkretnă aduśala dă Akcijskă planu pǐntru Romi ǐn Međimurskă županiji nu zăs njiš un vorbă, spunji Kralj šǐ dudulešći  kum bez obziru śe ku aduśala dă Nacionalnă planu pǐntru ukljućulala a lu Romilor pǐntru razdoblji dăla 2021. păn la 2027. anu  Vlada a lu RH pă ćist u ćimat pă toći jedinicur regionalnă šǐ lokalnur samoupravur pă aduśere dă strateškă planur pă a lor razină šǐ sukladno ku aje šǐ budžetur, ćelniśi a lu Međimurskă županiji šǐ maj dăparći nu kivinješći kit să izradalaskă strateškă plan pǐntru Romi. Ka županijskă većniku ǐn a mnjov mandate šǐ maj dăparći oj lunźi să kor izrada dă Akcijskă planu uli śeva ka altu dă strateškă dokumentur pǐntru Romi ǐn Međimurskă županiji, aoj predložuli šǐ amandam mar ǐn Élśi rebalansu dĂ budžetu la žămătaće dă 2022. Anu, spunji Kralj svestan kă pǐntru iznimnă tešk situaciji ǐn kari kustă Romi, pǐntru bijedă šǐ sărăśijă šǐ njidăstulă dă perspektiv tari ǐnšuri vinji la tragićnă situacijur šǐ incidentur kašă ala kari su ǐntămplat ǐn Piškorovec numa una ză dăpă śe su acǐnut skupština a lu Međimurskă županiji. Ĭn dă familiji nasilji drogurzăt šǐ bat tată u napadalit cǐganka šǐ kupilu ku šipkă din fer, ali mumasa šǐ tek dovă zăś dă zălji bǐtărn kupilu la kutotu nuroku or trikut ku maj ǐnšur telesnă ozljedur šǐ dăpă tri zălji dă promatralală ǐn dă županiji išpită ǐn Śatornje slubuzăc akasă.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime