ȋnternacionalnă zua dă a lu Romilor ljimba 5. novembru obilježălită ku Zălji dă a lu Romilor kultură

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  17
  Foto: facebook/Veljko Kajtazi

  ȋn organizacija a Uniji alu Romilor ȋn Republika Hȋrvatska „KALI SARA“ la a trizăś ej pă rȋnd obilježălită ȋj Internacionalnă zua a lu Romilor ljimbă, una dȋn tri a lu Romilor praznikur, ku ȋnternacionalnă zua a lu Romilor kari să obilježălešći la 8. aprilu šȋ ȋnternacionalnă zua dă adus ȋnfiri pă žrtvur dă genocid ȋn Altu da lume cara tabăra/ samudaripen la 2. augustu.

  Ku asta povodu ȋn Zagreb šȋ ȋn Slavonski Brod ȋs organizirană Zalji dă a lu Romilor Kultură, a centralnă svećanostu la 5. Novembru 2021. Su acȋnut ȋn prostorur dă Unija a lu Romilor „KALI SARA“ ȋn Zagreb.

  Dăpă śe 2008. An pă zua la 5. novembru objavalit élśi dă a lu Romilor – hrvatskă šȋ dă alu Hȋrvatlor – romskă rećnik kari u fost dȋn mari znaćaju pȋntru a lu Romilor zajednică ȋn Hȋrvatska, pă inicijativa lu autoru Veljko Kajtazi šȋ Udruga 2KALI SARA“ a ku podrškă dăla Internacionalnă a lu Romilor unijă, su adus Poveljă šȋ Deklaracijă dă a lu Romilor ljimbă šȋ su purnjit ku obilježălala dă Internacionalnă zua a lu Romilor ljimbă baš ȋn uspomenă pă ala datum. Anu 2012. Asta zua u priznălitu a lu Hȋrvatska saboru, a 2015. UNESCO u proglasalitu numaterijalnă a lu lumi cară baštină. A inicijativa dă obilježălală dă una Internacionalnă zua, a kari să acȋnji ȋn maj mulći dă 20 pămȋntur ȋn Europa šȋ lume cara , u purnjit baš dȋn Hȋrvatska.

  Asta ćinjenică ȋn a luj svat pă centralnă svećanostu u naglasalitu saborski zastupniku Veljko Kajtazi, u dudulit kum ȋj ȋnkristat pă kutotu śe procesu dă zaštită šȋ razvoju a lu Romilor ljimbă u făkut una ȋngrămadă ku Unija „KALI SARA“. U istaknalit élśi predavanja pă a lu Romilor ljimbă pă Filozofski fakultet dă Sveučilišta ȋn Zagreb špostavalala dă élśi dă dóvăljimb ploćur pă ista fakultet ȋn uspomenă pă ajé predavanji, atunśe uvodu dă diplomski studiju romanistika pă Filozofski fakultetu ȋn Zagreb, dăsvăśala dă Središnja a lu Romilor knjižnică, dat numur a lu parkur, ulicur šȋ dă élćilje a lu varušuluj površinur ku numilje 5. novembru ȋn suradnji kuk u organur dă a lu lokalnă upravur šȋ samoupravur, a śe su păn aku realizit ȋn Zagreb, Kutina, Belišće šȋ {eli Manastir. Su zahvalalit isto aša a lu Vlada dă Republika Hȋrvatsak, a lu nadležnă ministarstvur šȋ a lu vladină kancelarijur, ka šă Kancelarija pȋntru a lu ominjilor điriptaći šȋ điriptaće a lu nacioanalnă manjină, kari ku niz dă dokumentur, kašă Operativnă planu pȋntru nacionalnă manjinur šȋ Nacionalnă planu šȋ strategija, or postavalit aramur pȋntru aduśere la mulći pozitivnă merur usmerenă pă razvoju dă a lu Romilor zajednică ȋn Hȋrvatska šȋ a lor implementacijă šȋ realizacijă ȋn praksă. U istaknalit šȋ podrškă dă značajnă institucijur, kašă Hȋrvatskă akademijă dă šćući šȋ umetnostu, Matica hIrvatska šȋ Sveućilišta ȋn Zagreb, šȋ a lor u izrazalit zahvalanostu.

  A lu centralnă svećanostu dă obilježavanji dă Internacionalnă zua a l Romilor ljibă kari ku unu skurt pozdravnă svat u dăsvăkut presednica URRH „KALI SARA“ Suzana Krčmar or prisustvovalit mulc uglednă šȋ draź gošć, predstavniśi dă alu državnă vlastu, dă a lu hȋrvatskă intitucijur, diplomatskă zboru šȋ a lu Romilor predstavniśi ȋn Hȋrvatska, ȋn sklada ku respektu dă epidemiloškă merur.

  A lu prisutnur ka izaslaniku a lu presedniku dă Vladă RH andrej Plenković su obratalit potpresedniku dă Vladă RH Boris Milošević, ministrica dă kultură šȋ medijur Bina Obuljen Koržinek, savjetica a lu presedniku RH šȋ saborskă zastupniku Marko Pavić ka  izaslaniku a lu presedniku dă Hȋrvatskă saboru Gordan Jandroković. Toc ȋn a lor obraćalalur or istaknalit tari bunji rezultatur šȋ uspešnă realizići projektur a lu Unija a lu Romilor „KALI SARA“  šȋ  a lu Veljko Kajtazi kari kari dă ceg or avut maj bună bunutaći dă kondicijur dă kust a lu Romilor ȋn Hȋrvatska šȋ su ligizit kum pă ajé kalji trăbujă kit să maj lunźaskă, or izrazalit a lor gata pȋntru maj dăparći suradnji ȋ arama dă a lor nadležnostu. Svesnă dă znaćaju alu mumisa ljimbă pȋntru konstrukcijă dă identitetu a lu tot narodu or urunđit a lu toc Romilor šȋ Romkinjur Internacionalnă zua a lu Romilor ljimbă.

  Unspéś dă ej todauna ȋn Zagreb pălȋngă Internacionalnă zua alu Romilor ljimbă su acȋnut šȋ Internacionalnă Simpoziju dă ljimba alu Romilor lu kurijă ȋs sudioniśi, profesorur dă ljimba a lu Romilor, lingvistur, književnikur, novinarur šȋpublicistur dȋn mulći Śmȋntur dă lume cara, vurbé ka promer dă standardizacijă a lu romilor ljimbă, a luj hasnalală ȋn dă tótă zua kustu ȋn familijur šȋ ȋn institucijur, dă a lu Romilor ljimbă ȋn informatićkă tehnologijur, ka šȋ dă ljimba šȋ karći ȋn toku dă migracijur šȋ dă istă or adus alor zakljućkur ȋn formă dă deklaraciji. ȋn anu 2020. pȋntru pandemija dă koronavirusu acȋnjala dă dastaele simpoziju u fost maj gré šȋ ku asta praznik su organizalit pratećă kulturnă- edukativnă događanjur ȋn arama dă Zua dă a lu Romilor kultură, a śe u omogućulit kit să vijă maj pucȋnj gošć dȋn Inozemstvo. Ku dastaféle praksă u nastavalit šȋ ȋn asta an. Una parći dă kulturnă događanjur URRH“KALI SARA“ šȋ Veljko Kajtazi or organizalit šȋ pă lokalnă razină, la anu śe u trikut ȋn Osjećkă-baranjskă županiji šȋ dă asta an ȋn Brodskă – posavskă županijă, ku aje or adus maj dapropi a lu Romilor kultura šȋ ljimba  a lu stnovnišilor dȋn élje părc dă Hȋrvatska ȋn kari kustă Romi.

   

  Aša ȋn Zagreb su or acȋnut dóvă književnă sarur, una pă kari a lu publici u fost predstavalită kenvija Romanipe – Iz sjene na svjetlo, ko- autorskă zbirkă narativnă – novinarskă puvešć kari or astrănsu Maja Grubišić šȋ Selma Pezerović, šȋ dăknjiževnă sară ku mari a lu Romilor književniku Alija Krasnići dăpă kari stă 50 dă éj a lu dă književnostur făkăturur ovjekovalită ȋn 150 dă kenvij – proznă delur šȋ zbirkur dă poezijur šȋ 18 rećnikur. Ka gošći pă asta a lu dă književnă sarăsor predstavalit la publikă šȋ pesnikinja Naja Jovanović dȋn Vojvodina šȋ Nedžmedin Neziri, piscu ku poreklu dȋn Kosovo a kari kustă šȋ lukră in Francuska, a kari ȋs una šȋ da asta an dobitniśi dă Nagradur pȋntru dă kust delur „Šaip Jusuf“ šȋ„Ferenc SZtojka“, kari mar tradicionalno, pălȋngă Internacionalnă zua a lu Romilor ȋnparcă Unija a lu Romilor ȋn Republika Hȋrvatska „KALI SARA“

  Ku predstavalala dă dóvă književnă izdanjur objavalići ȋn asta an, autobiografija Snovi jednog Roma a lu Veljko Kajtazi šȋ Romanipe – Iz sjene na svijetlo „KALI SARA“ pȋntru publika ȋn Slovonskă Brodu u postavalit šȋ izložbă „ 50 éj dăla élśi Internacionalnă kongresu a lu Romilor“ šȋ or organizalit ujtare la film  Śȋ noj anj branalit Hȋrvatska : Romi ȋn Domovinskă tabără.

  Ȋn sklopu dă programu pă centralnă svećanostu Breza Šalomon Cindori, knjižnićarkă savetnică ȋn Nacionalnă šȋ eveućilišnă knjižnică ȋn Zagreb ( NSK) a lu publikă u predstavalit Virtualnă izložbă „ Roma pe droma/ Kăjiljé a lu Romilor“ năskută ȋn suradnji ku Unija „KALI SARA šȋ NSK , a pȋntru muzikă intermezzo u fost zadužulit asamblu Romano lilo kari ku instrumental u izvelit šȋ a lu Romilor skladbur Erdelezi šȋ Čajorije.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime