Studijskă kalji păm Istra ȋn organizaciji a lu „Kali Sara“

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  18
  Foto: Phralipen

  Unija a lu Romilor in republika Hȋrvatska „ Kali Sara“ šȋ asta an u lunźit ku tradicionalnă studijskă kalji ȋn kari sudelovalešći predstavniśi šȋ partneri ku kari URRH „ Kali Sara“ provodulešći un rȋnd dă projektur znaćajnă pȋntru majbenji napredalală dă kvaliteta kustu a lu Romilor zajednică ȋn Hȋrvatska. Dăpă Dalamcija śe or posetĂlit aku anu, ku kunušćeré dă primorskă or lunźit ku kunušćeré dă Istra.

  Dănapoj dă 6 anur Unija a lu Romilor ȋn RH „ Kali Sara“ tradicionalno organiziralešći dă studijskă posjetur. Prima cegu nji kit să astrinźenj pă toc predstavniśi a lu Romilor zajednică šȋ dă legitimnă predstavniś a lu Romilor vijećur dăm parće a lu tóći županijur ȋn Republika Hȋrvatska šȋ osim śe ku dă asta félă dă posetur lji kunušćenj ku znaćajnă kulturnă šȋ historijskă sȋmnji a lu órăkići varušur šȋ regijur pă asta parći hasnalenj šansă kit toc una ȋngrămadă să nji ljigănj, ujedinilenj šȋ ȋn budućă majkvalitetno să surađivalenj“ u zăs predsednica a lu Unija a lu Romilor ȋn RH „Kali Sara“ suzana Krčmar šă maj u pus: Studijskă posetu isto atit ȋj važnă pȋntru mulći ljeź šȋ sastankur ku predstavniśi a lu Romilor, ka šȋ pȋntru mulću idejur kari să aduśi la razvoju dă tóći budućă aktivnostur, a kari ȋn apropi budućnostu Unija planiralešći kit să organizalaskă.

  Šȋ dakă pȋlăngă službenă podatkur ȋn parće dă Istra kustă la 600 Romi, pokazateljurljé dăpă teenur spunji kă ȋs znatnămaj mulc, ali obilaskur dă a lu Romilor kumpănj asta un dată nu u fost cegu dă kalji. Dăla 8. păn la 12. decembru sudioniśi su or kunuskut ku turistićkă znamenjur dă asta parći, dăla élje pă a ljij pă malu dă apă, primorskă parći păn la ahje interesantnă šȋ majkutaći sadržajur ȋn ȋn nontru šȋ ruralnă părcur.

  Élśi zuă ȋn pitrikala a lu domaćinu Veli Huseini, predstavniku a lu Romilor dȋn Istarskă županijă šȋ ekspertnă voditeljică domna Katja, kum u ćima, or kănăskut prefurmošă krajolikur dă hȋrvatskă parći Ćičarijă, dă đalur visoravnur astupaći ku pašnjakur šȋ pădur, atunśe dă legendă bătărnji varušur: Roć, bătărn varuš pă đal opasali tku falur kari u fost dă Ilir kumpanji,a atunśe dă Rimuluj srednjovjekovnă utvrdă, Hum, majmik varuš ȋn Istra kari ari kutotu ȋngrămadă dóvăzăś dă stanovniś, ali păzătă dă varuš institucijă, Buzet, kari ȋj bătărn srednjovjekovnă parći smestălită pă đal dă ȋnapoj dă plodnă dolină a api Mirna šȋ Motovun ku maj păzătă srednjovjekovnă utvrdĂ kunuskută la noj, ali šȋ afară dȋn granica dă Hȋrvatska dăpă Motovun film Festival.

  Élćilje zălji sudionici dă studijskă posetu or kunuskut majposetălit varuš ȋn Istra bătărn varušu Rovinj, atunśe furmos šȋ historijskă găzdak varušu Poreć šȋ majvrednă spomeniku dă kultură ȋn Poreć  a lu Eufrazije bazilika, kari ȋj pusă pă a lu UNESCO popisu dă alu lume cară baštină. Or posetălit kummajbună dă turistilor ponudă ȋn nontru dă Istra Vinarijé Pervino, hunđi sudioniśi or gustat majkunuskući brendur dă alu Istra vinur. Să veđi kă alu Istra menză šȋ Malvazija lju rămas ȋn bună memorijă kă mulc sudioniś, or hasnalit šansa, or dus akasă kum zăśi: pă kići śeva ka dȋn Istra gustari dă maj lungată uspomenă.

  Planărzătă parći dă studijskă kalji u fost šȋ kunušćéré ku furmos nacionalnă parku Brijuni šȋ ku varušu Pula ȋn kari ȋj dă cară kunuskută Arena. Maj fulosă parći dă kalji u fost posetu la otoku Cres ku brodu dȋn Rabac pă kari sudioniśi ku a lor muzikă, kinćiśi  ši žokur or răđikat atmosfera šȋ or oduševălit pă élci turišć pă brodu, a kari atunśe su or pridružulit pă asta fulos izlet.

  Pă asta studijskă kalji, mar tradicionalno sudelovalešći šȋ Veljko Kajtazi, saborskă zastupniku šȋ Alen Tahiri, ravantelju dȋn Kancelarija alu ominjilor điriptaće šȋ điriptaće a lu nacionalnă manjinur RH, a kari ȋs zaduženă pȋntru dă lukru parći uglavnom in šasur dă sara. Éšće sastankur obilježenă ȋs ku konzultacijur šȋ konstruktivnă raspravur, predlogur šȋzakljućkur kuc egu dă ostvaralală bunutaći pȋntru a lu Romilor zajednică.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime