Izbornă rezultatur or arătat kă numa stalnă kandidacijskă listur a lu Romilor kandidatur ȋj đirept parći pȋntru političkă sudelovanji

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  22
  Foto: pixabay.com

  Dăpă śe 16. maju su or acȋnut lokalnă izborur ȋn Hȋrvatska ȋn kari su akuljes županur, gradonaćelnikur, naćelnikur šȋ predstavnikur ȋn predstavniča telur a lu jedinicur dă regionalnă šȋ lokalnă samoupravă a lu Romilor nacionalnă manjină u kăpătat zamenikur dă općinur naćelniś ȋn Orvica šȋ in Pisloc.

   Ȋn Orvica ȋj kandidat din rȋndur a lu Romilor nacionalnă manjină u fost Marko Balog kari u sudelovalit pă lista a lu HDZ-a, a ȋn Pisloc ka nezavisnă kandidat pă izbornă listă u sudelovalit Kruno Oršuš.

  Tri kandidac dă a lu Romilor nacionalnostu pȋntru Skupštină a lu Međimurskă županiji, Biserko Horvat, Marina Horvat šȋ Elvis Kralj or ostvaralit đirept pă dopunskă lokalnă izborur kă u u fost utvrdălit kă pă provedăliči izborur ȋn županijska Skupština nujă osigurană odgovarajućă zastupulală dăla pripadniśi a lu Romilor nacionalnă manjină.

  Ku dopunskă izborur, kari ȋn sklada ku Ustavnă zakonu dă điriptaće a lu nacionalnă manjinur, su riđika broju dă ćlanur ȋn županijskă skupštinur dă 1 lok kari u lo kandidaci dȋn rȋndu a lu pripadniśi dă nacionalnă manjinur.

   Jedină kandidat kari u uspilit să postalaskă član ȋn a lu varuš vijeće u fost Milorad Mihanović dȋn Mursko Središće kari u fost nositelj dă listă, Kȋnd élci kandidaci a lu Romilor dă a lu varuš vijeće šȋ županijskă skupštină nu or trikut njiš izbornă pragu. Dă ćlanur ȋn županijskă skupštină dstulă brojur dă glasur or astrăns Zoran Balog šȋ Ljiljana Balog ȋn Koprivnička- križavaćkă županiji, Mirjana Destanović ȋn Brodsko – posavskă županiji šȋ Nura Ismailovski ȋn Varušu Zagreb.

  Dă a lu varušu vijeće izbornă paragu or trikut Zoran Đurđević ȋn Grubišno Polje šȋ Emanuela Đurđević ȋn Bjelovar ȋn Bjelovarskă bilogorskă župnaniji. Erman Kongjeli ȋn Crikvenica šȋ Ćenan Beljulji ȋn Rijeka ȋn Primorskă- goranskă županijă, Stjepan Oršoš ȋn Ludbreg ȋn Varaždinskă županiji šȋ Milan Mitrović ȋn Slavonski Brod ȋn Brodsko- posavskă županiji.

  Znantnă mulći glasur a lu Romilor predstavniś ȋs pȋn a lu Općinur vijeće. Majbun rezultat u ostvaralit kandidacijska lista a lu Martina Oršup ȋn Nedelišće ku osvojulit dóvă mandatur ȋn a lu Općini vijeće, kȋnd kandidacijska lista a lu Kruno Oršuš u kăpătat unu mandate, a  Kruno Oršuš ȋj aljes dă zamjeniku a lu Općini naćelnik ȋn Općina Pribislavec.

   Dăstulji a lu Romilor kandidatur kari or fost pă listur dă dăm toći felur politićkă strankur nu or trikut izbornă pragu, ali Śintru nu dăstulă nalt lok pă listă nu or tunat ȋn vijećur. Fatima Hrgar pă lista a lu Stranka Ivan Pernar ȋn Općina Brdovec ȋn Zagrebačkă županiji, Ksenija Ivanović pă lista HSLS ȋn Općina Štefanije ȋn Bjelovarska- bilogorskă županiji, Đurđica Ković šȋ Mahmut Ković pă lista a lu Hrvatska demokršćanska stranka ȋn Općina Okućani ȋn Bjelovarska- bilogorskă županiji, Eduard Oršuš pă lista a lu HDZ, HSLS šȋ HSS ȋn Općina Petrijanec ȋn Varaždinskă županiji, Nenad Oršuš pă lista alu Valentin Škvorc šȋ Ivan Oršuš pă lista a lu HDZ   ȋn Mala Subotica ȋn Međimurska županijă, Vesna Oršuš pă lista Slobodna Hrvatska ȋn Općina Domašinec, Marko Balog, Marko Horvat, Nikola Balog, Đuro Horvat šȋ Nevenka Oršuš pă raznă listur ȋn Općina Orehovica ȋn Međimurska županiji, šȋ ȋn Osjećkă-baranjskă županiji Saša Nikolić, Sanja Radosavljević ȋn Darda, Branko Mihajlović ȋn Općina Jagodnjak, Srđan Petrović ȋn Kneževi Vinogradi šȋ Marizela Balog ȋn Petlovac.

  Numes njiš kum zadovoljan ku izbornă rezultatur kari or ostvaralit Romkinjur šȋ Romi păn Hărvatska pă Lokalnă izborur ȋn maju dă asta 2021.an, Da čiljin adajé kă ȋn suradnjă ku Unija a lu Romilor ȋn Republika Hrvatska “ Kali Sara”  am organizaralit dătot bunji pripremur dă a heje kari su odlučili să fijă kandidac ȋn okvir dă kari am daturzăt specijalan tim kari u acȋnut majmulći radionicur šȋ dă istă am dat kvalitetnă Informacijur šȋ praktićnă savjetur, u komentărzăt dă izbornă rezultatur saoborskă zastupniku Veljko Kajtazi Mi-j žalji śe dătot pucănj a lu Romilor kandidac su or odlućulit dă samostalnă listur adaje kă jélji ar fi arătat ku kutotu nóvi tendencijur a lu Romilor zajednicur ȋn aktivnă politićkă sudelovanji, ali să veđi kă mulc su or spărjet dă dasta féle odgovornostur, u lunźit Kajtazi šȋ u dudulit kum rezultaturljé ȋn Općina Nedelišće ȋn kari a lu Romilor kumpanji Parag baš ajé u arătat kă or omogućilit a lu Romilor kit ku doj vijećnikur să sudelovalskă ȋn a lu Općini vijeće.

  Ȋn aša mikă općină să aj doj predstavniś a lu Romilor tari ȋj važno pȋntru rišilala problemur a lu zajednici šȋ mijă ȋj tot aša mari ažutari šȋ podrškă. ȋn pojedină jedinicur a lu lokalnă samoupravă am ȋnśirkat kit să dogovorulesk rešavanji dă važnă intribarur šȋ problemur, ali naćelniśi dă općinur dăpă usmenă dogovoru pă ajé or mujtat aša dă nu u vinjit pă rȋnd realizacijă ȋn skladu ku dogovoru. Su ȋntăplat ka majmulći rȋndur am aflat sredstvur kari nu anj uspilit kit să lji ćiltenj pă realizaciji dă ligizit projektur,ka primeru naćelnik dă općină nu u potpisilit sporazumu kari ȋj re trăbujit kit să-să uplatalaskă sredstvur  uli bvanji u fost uplatalic, ali Općinurljé lja fi ȋntors ȋnapoj la anu gata ku obrazloženji kă nu or uspilit să lji ćiltaskă šȋ slićnă. Adajé ȋj iznimnă važnă kit ȋn općinskă šȋ a lu varušur vijećur kit să fijă baš Romi kari pă ajé teritorijă kustă kum općinsko rukovodstvo ar aduśi firi pă postignulići ligizalur, kit să potaknalskă lu alor realizaciji šȋ kit să kontroliralskă kit jej să fijă dă tot făkući. – u fost gata ku a luj komentar dă izbornă rezultatur zastupniku Veljko Kajtazi, ali nu u lăsat kit să istaknalaskă kit ȋj pȋntru Romi baš pȋntru dasta fele situacijur važno popisu a lu biraćilor kari krenulešći la órăkići lunji. Unija alu Romilor “KALI SARA” istoaša lukră pă pripremur a lu Romilor pȋntru provodulală popisu dă stanovniś. Dă tot benji anj informiralit păčlanur dă Unija alu Romilor “KALI SARA”, anj pripremilit šȋ đambo plakatur, a ȋn osmi mesec pă teritoriju dă ȋntragă Hȋrvatska or fi pušă preko una sută dă  dasta fele plakatur. Anj osigurzăt šȋ određenă sredstvur pȋntru Romi kari kari or merźi una ku popisivaći a ka pitriśori. Popisu dă stanovniś kari u odgovarali a lu aunume stanji u povećali određenă kvotă ȋnontru dă a lu Romilor kumpănj aša kit ȋn a helje lokur ȋn kari Romi pă ešće izborur nu or pătut kit să ajvi nezavisnă listur siutuacija su šćimba mar pa izborurljé śe vinji.

  Mar da ku nji pripremilenj dă izborurljé śe u vinji śi nji lonj ku anosttră kampanji, zăśi Elvis Kralj kari mar pă ešće izborur su kandidărzăt dă zastupnik ȋn Skupštină a lu Međimurskă županiji šȋ ostvaralit đireptu pă dopunskă izborur.

   Dă napoj dă minji am dăstulă političkă iskustvur kari ȋm omogućulešći kit kvalitetno să predstavalesk šȋ să apăr interesur a lu Romilor zajednică, a istoaša am šȋ vizijă kum šȋ pă kari parći să rišilesk problemurljé śe postojulešći, ka na primer trăbujă šȋ pă lokalnă novour să-să adkukă a lor nacionalnă strazegijur  šȋ akcijskă planur šȋ operativnă planur, kit Romi ku a lor pojedină stavkur să tunji ȋn buđetu a lu lokalnă zajednicur, a śe păn aku nu u fost slućaj, njiš una općină ȋn Međimurska županiji in stavkur dă lor buđetur nu or pus pă Romi. Onj fi majaktivnijă ȋn patru ej šȋ onj fi dătot gătac dă izborur kari să gata să vijă, la gata svatu u istaknalit Elvis Kralj.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime