Željko Oršoš u kăpătat specijalnă priznălală dă la Minisratstvo dă šćući šȋ edukacijă

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  158
  Foto: Željko Oršoš

  La zua 11. Julu ȋn asta an ȋnpărcătă ȋj dă an nagradă “ Luka Ritz” pȋntru promicilala dă tolerancijă šȋ iškulur făr dă nasiljă ȋn a lu iškulă anu 2020./2021. Or kăpătat nagradă ȋn kategorijă dă primaiškulă Magdalena Žužić,  student 8.a klasa a lu Prima iškulă dȋn Glina ȋn kategorija dă milžuk iškulur David Marđanov, student dă 4. d klasu a lu iškula dă Ekonomijă dȋn Vukovar.

   Ka aje kă u fost ȋnpărcăt šȋ specijalnă prizilalur a lu doj studenc šȋ una studentică ȋntri kari ȋj šȋ Željko Oršoš, student dă 3. Razred dă srednjă iškulă ku pravă dă javnost ȋn  Maruševec. Željko ȋj dȋn a lu Romilor kumpanji Strimocu Podravskă ȋn Varaždinskă županijă šȋ ȋj student dă smeru dă medicinskă tehničar. Kum Željko spunji a luj iškulă šȋ internatu, su or prijavilat pă dă an nagradă, a Željko u osvojulit specijlană priznanji kă su istaknalit ȋn volontiranjur.

   Ȋn specijalnă išpita pȋntru kroničnă bičišugur dă a lu kupijilor dobă – Gornja Bistra, Željko u provodulit vrémi ku kupiji miś, ȋn žok šȋ ȋn vižbilală ku jej, dăpă razornă potresu ȋn Petrinja ȋn decemmbru ȋn anu śe u trikut, pĂšći a lu studencilor internatu šȋ nu alu govermentu organizaciji ADRA, Željko u ažutat la ȋnpărcala dă mănkari šȋ dă a lu higijenă paketur ka šȋ colji a lu kari trăbujé. Ȋn lu a luj kumpanji ȋn pastoralnă – misijskă centru “ Svănt Ivanu Bučezitoru” ažută la a lu Romilor kupiji la ȋnvăcală dă ljimba hurvăcešći, ȋn pripremur dă bućuzalur šȋ prićestur, ka šȋ ȋn organizilală dă treningur sprećilala dă svež šȋ zalaganjur pȋntru grămada făr dă diskriminacijă šȋ nasiljă.

   Svătesk multă ku kupiji a lu Romilor ȋn Centră šȋ lji ȋnvăc kum ar trăbuji kit să-să ponašalaskă una pȋlăngă alt ku cegu kit lu alor sȋngur să fijă benji šȋ kit să fijă apukac n grămadă. La kupiji a lu Romilor interesantno ȋj śe lji tari ȋn đasur trăbujită u cără kit să fijă fuloš šȋ kit să areći rezltatur kă ešće ȋs kupij kari šćijă śe kivinješći ȋn kustulji. Pă žalji, pȋntru dă kust situacijur trăbujă ménti să kraskă šȋ să gȋnđaskă maj irit dă lu a lor vršnjakur. Pă jej trăbujă ȋnđiriptac pă bună kalji šȋ educiralit dă temur dă nasiljă, maltretiranjă, diskriminacijă šȋ kum kit sa-să ponašalaskă ȋn grămadă,

    Željko ȋn anostru svat u ćimat pă toc edukativnă djelatniś, roditeljur šȋ kolegur kit să nu fijă  stija promatraćur ka tot kupilu slugurešći majbenji.

   Mijă asta priznanji multă ȋm znaćalešći kă ȋm dă pućeri šȋ motivacijă pȋntru majdăparću lukru ȋn a mnjiv okuljemi šȋ ku aje parći gradalask pă minji ska bună semnji kari ažută a lu élci.

  Ku Željko specijalnă priznanji u fost dată a lu Adam Ivanušec student 5. D klasu a lu Prima iškulă dă ćisaru Tomislav dȋn Našice šȋ a lu Katarina Kušt studentică dă 3. E klasu a lu dă milžuk iškula Centru dă odgoju šȋ edukacijă ȋn Zagreb.

  Luka Ritz ( 22. aprilu  1990. – 12. Julu 2008). U fost maturant dă Grafićkă iškulă ȋn Zagreb kari u murit dȋn posljedicur a lu vršnjakilor nasiljă. Luka Ritz u postalit simbol a lu bătajé protiv dăpă ulicur nasiljur, a nagrada kari duśi a luj numi să ȋnparcă dăla 2008. anu.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime