Să poticilenj edukacija pȋntru dă maj benji mȋnji: Ȋn Belišće su skris ugovorur dă hasnalălă potporur pȋntru edukacija dă maj benji mȋnji a lu pripadniśi dă a lu romilor nacionalnă manjină

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  122
  Foto: Gradski radio Belišće, Tin Lacković

  Pă élśi rȋnd ȋn Belišće su skris ugovorur dă hasnlală potporur pȋntru edukacija dă maj benji mȋnji a lu pripadniśi dă a lu romilor nacionalnă manjină. Dă asta ȋj zaslušnă Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină dă Varušu Belišće, kari ȋn suradnji ku Varušu Belišće šȋ ku podrška dă a lu Belišće varušuluj  vijeće, or adus odlukă kit un parći dă a lor sredstvur să măji pȋntru asta namenă, a kutotu pă slogan Să poticilenj edukacija pȋntru buduću šćutur.

  Šasă srednjoškolc, ku a lor parenci uli skărbniśi astăs 28. decembru or skris ugovorur ȋn društvenă domu pȋntru trăbare a lu romilor nacionlană manjinur ȋn kumpanje Marka Orešković ȋn Bistrinci, hunđi lju ku predsedniku dă Belišće Vijeće a lu romilor nacionlnă manjină Mario Balog, u ašćiptat šȋ zameniku a lu gradonaćelnik Domagoj Varžić.

  A lu varušuluj vijeće dă varušu Belišće u osigurzăt sredstvur pȋntru aktivnostur šȋ lukru dă Vijeće a lu romilor nacionalnămanjină varušu Belišće pȋntru 2021. an ȋn iznosu dă 180.000 kuna, a ku ala iznos Vijeće u planărzăt să ažući a lu srednjoškolcilor dă romskă nacionalnostu kari să školulešći, bilo pă anostră područjă uli maj dăparći. A lu varušu Belišće ȋj dăćiljin drag să đé potporă la dasta féle inicijativă kari ȋj pă bunutaći dă anoštri sugrađani šȋ a lu hejśi  lji trăbujă asta ažutari, a ajé ȋs ménti dă kutotu kupiji, u zăs zameniku a lu gradonaćelniku Domagoj Varžić, u pus maj kum a lor edukacija nari alternativă šȋ kum ȋj ulaganjă ȋn a lor školovanji aduśi majbenji a lu romilor zajednică.

  Ku asta prilikă su skris ugovorur pȋntru pă lună potporur ȋn iznos dă 32.000 kuna, no ku rebalansu asta iznos să poći riđika dakăar fi interes, śe u potvrdălit šȋ Mario Balog, presedniku dă Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină ȋn varušu Belišće.

  Asta ȋj mari paš pȋntru mikă sredină, ka kum ȋj varušu Belišće. Pă sastanku dă Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină anj ligizit kit ȋntri planu šȋ programu dă lukru određenă financijskă iznos să izdvojălenj pȋntru kupiji anoštri odnosno pȋntru kupiji kari kivinješći să educaralaskă šȋ dăpă osnovna škola. Asta nujă stipendijă, kă jé să poći kăpăta dă maj mulći izvorur, mar ȋj vorba dă potporă a lu kurijă visină ovisilešći dă proseku a lu ocenur, zăśi Balog, pojasnalešći kum pȋntru 2020. / 2021. Školskă an srednjoškolcur ku proseku dă ocenur  păn la 3.0 u kăpătă 500 kuna pă lună, a proseku păn la 4.0 osugurzešći 600 kuna pă lună, kȋnd hej maj bunj or kăpăta potporă dă 800 kuna pă lună.

  Ku asta potporă kivinjenj ménti dă kutotu să motiviralenj tȋnjiri, ali šȋ să ažutănj lu a lor parenci kum ar puće śe maj ȋnšuri săosigurzaskă iškula lu a lor kupij. Ȋj šćenj zadovoljnă śe pă područjé a nostra krešći numeru dă kupij kari umblă  ȋn srednjă iškulă, šȋ dakă ȋj ajé šȋ maj dăparći mik numer. Trăbă să-să  naglasalaskă kă asta nus potporur numa dă srednjoškolc, mar lji poći kăpata šȋ hej maj mar kari să ligizešći pă školulală ȋntri certificirană programur dă pučkă veleučulištă, purunśešći presedniku dă Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină dă varušu Belišće Mario Balog, naglasalešći kă asta ȋj maj unu dăm părc dă poticanji a lu romolor populaciji pă edukaciji, kum ar avé određenă kvaligikacijur šȋ kum ar puće să fijă konkurentnă pă trgu dă lukru šȋ kum nar fi socijalnă problem, nu numa alor sȋngur nego šȋ a lu ȋntragă društva.

  A lu Srednjoškolc, a lu a lor parenci šȋ skărbniśi , ali šȋ a lu predstavniśi dă belišćanskă Romi šȋ a lu varušuluj vlastu šȋ ku asta prilikă u urunđit Branko Petrović, predsedniku dă Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină Osječkă – baranjskă županiji, kari u istaknalit kum ȋj asta jedinstvenă slučaj ȋn Hȋrvăćije.

  Asta śe lukră Varušu Belišće šȋ a lor Vijeće a lu romilor nacionalnă manjină ȋj dă ćiljin šȋ fală vrednă šȋ śeva śe pućenj săkivinjenj kit să-să slikălaskă pă ostatku dă Hărvăćije. Kupiji a lu romilor ȋs talentirană, ali pă žalji dăm pripa dă školovanji zaostalešći – maj mulc krešći ȋn sărăśiji, nu umblă ȋn vrtić… Dă kupiji kari ȋs a ku ȋn srednjă iškulur pot numa să zăk kă tótă kuna uložulită ȋn jej ȋn mulći strukur su ȋntórśi, nu numa ȋn romskă zajednică, nego šȋ ȋn tótă sredină ȋn Republika Hȋrvatska, u istaknalit Petrović.

   

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime