Radionică “Romi- Aktivnă građanur”

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  144
  Foto: Phralipen

  Ȋn hotel International ȋn Zagreb sămbătă šȋ duminjikă 1. šȋ 2. Februaru 2020, su acȋnut radionică “ Romi – Aktivnă građanur” organizalită ka un rezultat dă koperaciji ku Ivona Beus – Richemberg šȋ Unija a lu Romilor ȋn Republika Hȋrvatska “ Kali Sara” ( SRRH “ KALI SARA”) ku cegu dă ȋnbuluremi dă organizacijskă kapacitetur dă udrugur, predstavniś šȋ Vijećur a lu romilor nacionalnă manjină astrănš ȋn Uniji.

  Sudioniśi ku asta prilikă u pozdravalit saborskă zastupniku Veljko Kajtazi šȋ predsjednica SRRH “KALI SARA” Suzana Krčmar pa a lu kurijăinicijativă seminaru ȋj organizilit.

  Ideja dă asta dă dóvă zălji radionicur u fost  ȋntri alta, predstavalit śi obradalit temur kari ar ažuta a lu sudioniśilor ȋn maj majbună a lor komunikacijskă šȋ prezentacijskă vještinur, ȋn pregovaranjur, vodulală šȋ upravljalală šȋ kum ku kutotu ȋnvăcaći vještinur pravilno ar sudjelovali păsastankur.

   Un parći dă komunikacijskă vještinur nujă izricilită numa svatu šȋ ahuzala kari inđesur sudioniśi ȋn svat zapostavalešći. Adajé ȋj dăstulă samăposvetălită la ala segmentu dă komunikacijskă lanc. A lu polazniši u fost ȋnpărcăt intribari kari lju ažuta pă ćist s šćiji kum ȋj alor umijećă dă pus sama la aluj svătătoru.

   Dă ćiljin naglasaku ȋj pus šȋ pă  “gólji svatur” kari ar trăbujȋ dătot skăpat. Ajé fază inaće ȋj ljigată ku javnă svatur, pretežno ku nastupur a lu političar, kari ari praksă să svătaskă vorbi kari benji să auđi, ali njimika nu znaćalešći. Pă ala naćin uspelešći să acăji svatur kari trajalešći šȋ pă kići órăkići śasur, a da njimika konkretno să nu đe afară. Polazniśi dă radionicur ȋntri ȋnbijeći vorbi ȋnpărcăc ȋn patru părc  or ȋnśirkat să stvorulaskă a lor “ gol svat” kum ȋn praksă ar viđé kum astafél naćin dă svat să auđi šȋ adăśe nujă dă kivinjit să –săhasnalaskă.

   Sudioniśi or raspravljalit šȋ dă “ Prezentacijă la prezentiralală”. Cegu u fost să-să aréći bitnă faktorur ku kari să póći ažunźi uspešnostu dă prezentiralur, a aljé ȋs ménti dă kutotu odredilala dă cegur, ključnă purunśalur pă kari ciljană grămadă publika ar trăbuji să audă šȋ acȋnut ȋn firi šȋ kum acȋnut dinamićnostu šȋ “apukala” dă pažnji la ciljană grămadă.

  Šădakă asertivnostu ȋj vorbă kari nari a ljij hȋrvatskă varijantă, ȋn praksă ȋj inkakum prisutnă ka un pojavă, a dătot ȋn pregovaraćkă parći. “ Laićki” spus asertivnostu ȋj un formă dă ponašalală šȋ osjećajur ku kari asertivnă samă kotă aje śe kivinješći, a da la ajé nu štetilešći la samur pȋlȋngă jel sȋngur. Sudioniśi aša ku ȋnpărcăći testur or trăbujit uoćili razlikur ȋntri agresivnă, pasivnă šȋ asertivnă pristupur.

    La gata dinamićnă élši zuvă dă acȋnući radionicur,polazniśi or putut să vadă dakă lju su a lor ašćiptari, a kari or skris dȋn kap a lu sȋngur program, umpljit.

   Să fijă sȋnătoš organizatori šȋ anume ȋj hasnik să šćij kutotu vještinur dă kari anj ȋnvăcat, dătot maj benj dă naćinu dă komunikaciji šȋ vodulală kari maj ȋnkulje onj puće să primjenilenj ȋn totăză ȋn a nostră županiji. Asta vikend mu fost ka umpljeré dă baterijur šȋ mu vinjit ka un motivaciji kit să lunźesk ku lukru a mnjov šȋ să mă nadograđalesk ku dastafélé seminar. Mă nadalesk kă ȋn akušă budućnostu onj stvoruli kvalitetnă organizacijă šȋ un maj supcări krug dă óminj kari or upravljali ku jé šȋ or primjenăli kutotu umărat kum njar šȋ toc élci priśepi ozbiljno, u zăs Elvis Kralj kari ȋj re unu dȋn polazniši dă radionicur.   

  Dă duminjikă aktivnostur ukljućulé šȋ testur dă singurprocjenă alor osobină šȋ kum pă temelju dă jelji uspešno să vodulaskă śeva ka grupa uli organizacija. Pȋlȋngă žok dă uloź a lu sudioniši su ȋnśirkat doćarali razlićitostu dă karakterur šȋ kari razornă ponašanjur poći utjecali pă toku dăsastanak.

   Matjaš Oršuš, istoaša unu dȋn sudionik, nu askunđé a luj ȋnmărala šȋ u zăs kum  asta radionică ju ažutat ȋn tot smislu šȋ kă su aflat ȋn śeva ka primerurljé šȋ u pus maj: Dăla minji avec mari falur, oj spunji dă asta a lu  familije a me šȋ oj lukra pă ajé śe njac ȋnvăcat, oj ȋnđiripta a melji greškur šȋ oj ȋnvăca pă tȋnjir ȋn aje parći. Mac dat dodatnă kvalitetă kari pot primenăli šȋ ajé ȋj ajé śe mă mănă kit să mă bat pȋntru a lu Romilor zajednică ȋn ȋntragă Hȋrvatska.

  Asta u fost élśi radionică ȋn ȋnăžită a lu planirană radionicur dă una ȋngrămadă numi “ Romi – Aktivnă građanur” ku dăm tot felur dă temur šȋhasniś interaktivnă aktivnsotur. Ȋn maj ȋnkuljé fazur dă projekt să planărzešći acȋnjală dă radionicur pă teren ȋn županijur ku maj šćută udjelu a lu Romilor zajednică, ku śe su omogućuli sudjelovalală la maj mari numer dă zainteresirană samur.

   

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime