Slavonski Brod šȋ Sisak – „Urtaśi a lu kupilor“

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  78
  Foto: pixabay.com

  Slavonski Brod šȋ Sisak dóvă ȋs varušur kari or opravdalit titula dă “ varušur urtaśi a lu kupilor”

  Ku fală la a lu UNICEF-luj koperaciji ku Vlada a lu Republika Hȋrvatska. Su skris dă śinś éj plan kari ukljućulešći aktivnostur ku kari sa-r integrirali ranjivur grimez dă kupij ȋn predškolă odgoju šȋ edukaciji. Ȋn élje grimez să umără kupiji a lu Rimilor nacionalnă manjină, kupiji ku teškoćur, kupiji kari kustă ȋn izolirană šȋ miś lokur šȋ kupiji kari kustă ȋn sărăśijă. Puvešćé su apukat 2014. an, ku prezentacijă a programuluj “Hajdec una ȋngrămadăȋn Slavonski Brod, a păn a ku so-r lustumit mulći rezultatur šȋ pomakur ȋn unaprjedilală dă edukacijskă sustavu šȋ ȋn majpucȋn stereotipur šȋ predrasudur pălȋngă éje članur dă društvă. Sisak isto a-ša ku programur “Hajdec una ȋngrămadă”, Dă maj bun startu” šȋ “ A lu Sisak căfrašă inkluzijă” u sudjelovalit ȋn ȋnšćimbală dă socijalnă klimă ka važnă preduvjetu pȋntru edukacijskă uspehu a lu kupiji dȋn margializirană grimež. Bitno ȋj dă naglasalit kum amandoj varušur ari značajnă a lu Romilor zajednicăȊn Slavonski Brod kustă la 1142 Romi kȋnd ȋn Sisak a la numer ažunźi la 2164.

  Pălȋngă UNICEF-uluj istraživanji, kupiji kari tréśi programur dă rană edukaciji maj ȋnšuri svladalešći nastavnă program kȋnd purnješći ȋn osnovnăiškulă, ari maj mari izgledur kit să lunźaskă edukacija, maj pucȋn zaostulešći dăpă văršnjakur ȋn iškulă šȋ ȋn mar mari dobă ari potencijal dă maj bună zaradă. Isto a-ša zajednicur kari ulagalešći ȋn maj rană edukaciji smanjalešći nuistă šȋ faśi istă šansur pȋntru uspeh a lu tot kupilu, făr dă obzir pă socioekonomskă status a lu parenculuj.

  Dă važnostu la stvaralală pozitivnă socijalnă klimă u vurbit šȋ zameniku dă gradonačelnik a lu varušu Slavonski Brod, Hrvoje Andrić: Kum sar ažunźi la integracijă a lu Romilor populacijă ȋn majmari zajednică, élśi trăbă arunkaći negativnă stereotipur dă a lu Romilor zajednică šȋ temeljno kunuskut ku alor historijă, kultură, tótăză šȋ ljimba, šȋ pălȋngă jej să nji odnosulenj ka šă pălȋngă ravnopravnă članur dă društvă. Baš ȋntri sustavnă edukacijă a lu tȋnjiri Romi, ȋntri a lor ukljućulală ȋn tóći sferur dă socijlană kustu  alu lokalnă zajednică, să poći osigurali kit să-să steknulaskă uvjetur pȋntru osobni razvoju šȋ napredak šȋ să apuśi šȋ sȋngur să fakă kvalitetnă uvjetur dă kust. Kum s-ar élje cegur lustumi, nužnă ȋj sinergija a lu toc akterur dă društvă ȋn lokalnă zajednică, a Varušu Slavonski Brod ȋn asta viđeri anume ȋj unu dȋn primer dă bună praksă.

   Osim dă kreiranji dă élfeldă šȋ maj bunji socijalnă atmosferur, program Ȋnbulurešći šȋ kompetencijur a lu nastavniśur šȋ a lu strućnă osobljur dăiškulă šȋ lu direktoru dă koperaciji ku parenci šȋ zajdnicur. Un parći dă aktivnostur ȋn program ćinilešći šȋ radionicur ka “ Poticajnă parenci” kari ȋs namenălići alu parenci a lu kupiji dă predškolskă dobă. Ȋn ala proces ȋnvăcătóri la élši rȋnd or vizitit a lu Romilor sat ȋn kari su acȋnut ku parenci sastanku pă dăsvăkut, su steknălit ȋnkrizala a lu parenci šȋ su u šćimbat startu dă puvešći dă edukacija a lu kupiji a Romilor nacionalnă manjină. Ku nóvă svestu šȋ kunušćerur, djelatniśi ȋn edukaciji or fost maj spremnă să jašă dȋn ustaljenă naćinur dă lukru ku parenci šȋ kupiji ȋn a lu Romilor zajednici.    

   Ka šȋ ȋn Slavonski Brod, programu “Hajdec una ȋngrămadă” provedălit ȋj šȋ ȋn Sisak. Ȋn sklopu dă alta inicijativă ku numi “ A lu Sisak căfrašăinkluzijă”, istoaša or fost acănući edukacijur šȋ radionicur pȋntru ȋnvăcătóri, kupiji šȋ parenci. Unu dă kljućnă rezultatur u fost ȋnbuluréme ȋntrisektorskă koperaciji, tj. umrežălală a lu dă varušur ustanovur ka kum ȋs muzej, knjižnică, turističkă zajednică, teatar, šȋ lokalnur a lu Romilor šȋ nu a lu Romilor nu a lu vladi organizacijur, dă sȋnătaći ustanovur dă socijalnă grižă.

   Ȋn amandóvă varušur, kari or provedălit programu “Hajdec una ȋngrămadă”, dastafeldé praksă su arătat ka un bun startu  dă koperaciji šȋistraživanji dă nóvi mogućnostur. Osim śe u ažutat a lu una generaciji dă kupij kit uspešno să apuśi procesu dă osnovnaškolă edukaciji, u utjecălit śi pă socijalnă klimă šȋ u kumpărat pă kljućnă dioniś a lu śinji ȋj sudjelovanji važno pȋntru ukljućulala a lu ranjivă skupină dă kupij ȋn rană edukaciji.

  Programu “Hajdec una ȋngrămadă” šȋ dinicijativa dă “ A lu Sisak căfrašă inkluzijă” or dăsvăkut uša pȋntru ljigala dă koperaciji a lu djelatniśi dăélfeldă varušur institucijur, a ȋntri alta šȋ ku a lu Romilor zajednică. 

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime