A lu Romilor kupij dîm Kuturiba dămturdată arunkac dîm vîrtić

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  550
  Foto: Phralipen

  Ménti dă órikići zălji anj apukat rušunt hir dăla sîngur severu dă Hîrvatska. Vîrtiću dă kupij Kuturiba or ispisilit dóvăzăś kupij pripadniś dă a lu Romilor nacionalnă manjină, în skladu ku odluka śe u adus-u ópćina Kotoriba. Šî dakă pă lîngă Nacionalnă strategiji pîntru inkluzija a lu Romilor, toc kupiji a lu Romilor ari đirept pă besplatnă umblari în vrtić, dóvăzăś njunurukuš dămuturiba mar una săptămînă nu póći să ostvaralaskă aje điriptaći.

  Kum u vinjit pîn la asta situaciji? Šî dakă ku telefonu anj kontaktiralit vîrtiću dă kupij Kotoriba, dă akulo nu anj uspelit kăpăta njiśśéfăldă informaciju, mar anj fost điriptac pă adresa a  lu Općini. Dă akulo nj-u ažuns asta điminjacă odgovoru în kari navodulešći kă sukladno las Ugovor kari vriću u sklopulit ku parenci a polazniśi dă vrtić, kupilu automatski să skrijă afară dîm vîrtić, dakă parenci nu podmirălešći a lor obvezur dóvă dauna lunji. Naglasalit u fost kă spornă odluka să odnosulešći ćar pă kupiji a lu kurij parenci nu or făkut šî kă n-ari njiśśéfaldă vezur ku nacionalnostu a lu kupiluluj uli parencu.

  Oprečnă informacijur nj-u or ažuns dîm Ministarstvo zananosti šî obrazovanji (MZO) dîm kari tvîrdălešći kă la rînd podmirilešći troškurlje dă vrtić pîntru kupiji a lu Romilor šî kă aje faśi îm dóvă pă an ratur.Élśi rată dă razdoblji dăélśi opt lunj dă asta an îj dăspălćită, kînd zahtjevu dă dăspălćală dă alta rată îj îm procesu dă obradă šî ku u fi rišilită ešće zîlji.

  Pălîngă aje, dă Ministarstvo nj-u informarilit ka toc vîrtići hunđi umblă kupiji a lu Romilor îm zahtjevur dă sufinanciranji kari uputulešći la MZO îs obvezni kit să skriji izjavă kă nu u teretili parenci dă eventualno nudăspălćići sredstvurlje dăla parće a lu MZO. Pă lîngă tumaću a lu MZO ku una činjenică kă kupiji dămturdată skrišă afară dîm a lu Kupij vrtić Kotoriba pîntru (navodno) kasnalală ku uplata, Općina Kotoriba u prekîršălit aje śe s-u skris. Dodatno zbunulešći činjenică kă Ministarstvo îm ista intervalur uplatalešći sredstvur a lu toc vîrtićur în Hîrvăćije în kari umblă kupiji pripadniśi dăa lu Romilor nacionalnă manjină, a kă njiś unu altu vîrtić nu u posegnulit dă dastafeldă drastičnă mjeră pîntru aje śe tumaćilešći ka kasanalală ku uplata dă la parće a lu MZO. Să puminjenj pă zadnji šî aje kă pă lîngă podatkurljé dă MZO a lu dă Kupij vîrtić Kotoriba dă la 2015. an u fost uplatalit kutotu îngrămadă 112.960,00 kn,kînd dă zadnji patru lunj  îm 2019. u fi uplatalit dodatnă 28,800.00 kuni. 

  Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime