Maj una a lu Romilor kumpanji kapătă sportskă igralištă

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  119

  Načelniku dă Općina Petrijanec Željko Posavec šî načelniku dă Općina Cestica Mirko Korotaj or skris ku predsjednica dă Uniji a lu Romilor în Republika Hîrvatska “KALI SARA” Suzana Krčmar ligizală dă izgradnjă majmulćinamjenur sportskă igralištă în kumpanjé a lu Romilor Gornje Vratno în Varaždinskă županiji. La skrijături u vinjit în Zagreb în prostorijur URRH “KALI SARA” 3. oktobru 2019. anu. Kum spusă kumpanji să află pă granică lu a lu dóvă općinj, dă realizaciji dă asta projektu u fost trăbujit ligizală ku amandoj naćelniś. Pălîngă ligizală, supotpisniśi s-or obvezalit ku una îngrămadă pućeri or financărză izgradnja dă igralištă, Općina Cestica u osigurzît pămînt dă aje namjenă. Domnu Posavec în svatu ku Phralipen u izrazalit zadovoljstva ku postignulită ligizală:

  Asta îj plodu dă unaîngrămadă naporur dă toći tri zainteresirană părc, a dăćiljin URRH “KALI SARA”, kari u ló majmari parći dă financijskă gruătaći. Ajé anj făkut pă zadovoljstvu a lu mještanilor dîm kumpanje a lu romilor, kari nu maj or trăbuji pă igralištă kit să mérgăîm élćilje satur, kă mar or avé a lor igralištă, nj-u zîs Posavec.

  Asta îj numa unu în niz projektur dă izgradnji sportskă igralištur în a lu Romilor kumpînj pîm Hîrvatska a kari u inicărzît URRH “KALI SARA”. Pă un formă ugovorur mar ménti îs skrišă ku sljedećă varušur šî općinur: Slavonski Brod, Beli Manastir, Belišće, Petlovac, Sisak, Đurđoc, Nedelišće, Śatornje šî Órvica. Un parći îj dănastojanji a lu URRH “KALI SARA”  kit în kumpanjilje a lu romilor să osigurzaskă bar onovnă  infrastrutkturnă uvjetur trăbujići dă normalnă kustu a lu zajednică. Nj nadalenj šîînkriđenj kă jer skrišă ugovori n-or fi zadnji.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime