Isplata jednokratne novčane pomoći učenicima koji su ove godine završili srednju školu

Foto: pixabay.com

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih donio je 13. lipnja 2024. godine odluku o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2024. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja.

Jednokratna novčana pomoć od 200 eura isplatit će se učenicima koji su u 2024. godini završili dvogodišnji ili trogodišnji program, a pomoć od 400 eura učenicima koji su završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolske programe. Zahtjev za isplatu podnosi školska ustanova koju je učenik pohađao, a sredstva se isplaćuju na račun učenika. Uz obrazac zahtjeva, srednjoškolska ustanova dužna je dostaviti:

  • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika/punoljetnog učenika iz kojeg je to vidljivo),
  • presliku svjedodžbe: za strukovne razrede svjedodžbu o položenom završnom radu, a za gimnazije svjedodžbu o položenoj državnoj maturi u 2024. godini,
  • presliku vlastitog računa u banci (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika).

Cilj je ove odluke poticati daljnje školovanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine i raditi na njihovoj socijalnoj integraciji. Novčana sredstva namijenjena provedbi odluke planirana su i za 2025. i 2026. godinu.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime