85 Roma u protekloj je godini imalo pravnih problema s državljanstvom

Foto: Pixabay

Udruga Projekt građanskih prava (PGP) Sisak od 2017. se godine kao implementacijski partner UNHCR-a i član Europske mreže za bezdržavljanstvo bavi pružanjem besplatne pravne pomoći osobama bez državljanstva i onima u riziku od njegova gubitka na području cijele Republike Hrvatske, pri čemu se u najviše takvih slučajeva radi o pripadnicima romske nacionalne manjine. Naglašavaju da je za pripadnike RNM takva pomoć posebno važna zato što, s jedne strane, imaju velikih teškoća u ostvarivanju svojih ljudskih i građanskih prava, a, s druge, zato što još uvijek nisu dovoljno obrazovani da se upuste u upravne postupke u RH, koji su često veoma zahtjevni i kompleksni.

Krajem veljače ove godine, PGP je objavio svoje izvješće za 2023. godinu o bezdržavljanstvu u Hrvatskoj s osvrtom na Rome. Tijekom prošle godine, udruga je radila s 264 Roma, najviše na slučajevima neriješenih statusnih pitanja u RH, kao i na slučajevima iz domene socijalne skrbi, zdravstvenog osiguranja te stambenog zbrinjavanja. Među tim slučajevima, 85 Roma u protekloj je godini imalo pravnih problema s državljanstvom. Dio tih slučajeva povezan je s činjenicom da mnogi pripadnici RNM u Hrvatskoj potječu iz drugih republika bivše Jugoslavije i zbog toga su ili bez hrvatskog državljanstva ili u riziku od njegova gubitka. Dio, pak, problema nalazi se u isteku roka 31. prosinca 2022. godine za podnošenje zahtjeva za hrvatsko državljanstvo podnositeljima na koje se odnose članci 5. i 30.a Zakona o hrvatskom državljanstvu. Udruga PGP smatra da taj rok treba ili produžiti ili posve ukinuti jer broj osoba na koje se rok odnosi nije velik i nema posebnog razloga da im se reguliranje državljanstva ne omogući. Dodatna komplikacija vezana uz članak 5. nalazi se u tome što se on odnosi samo na osobe rođene nakon datuma stjecanja neovisnosti RH, odnosno nakon 8. listopada 1991. godine, što PGP-ovim strankama stvara brojne dileme jer je većina njegovih stranaka rođena prije tog datuma i njihov se status ne može riješiti ni po jednom članku Zakona.

Usprkos tim dilemama, PGP je u protekloj godini ostvario nekoliko pozitivnih pomaka. Jedan se tiče pojedinačnih predmeta, najčešće vezanih uz pripadnike RNM, gdje se osobama bez državljanstva ili u riziku od bezdržavljanstva omogućila odgoda napuštanja RH, ako je ono određeno, do reguliranja boravka u RH. Drugi je pomak otpis dugovanja za zdravstveno osiguranje, koje je uvjet za reguliranje boravka. Treći pozitivan trend jest praksa pojedinih područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad u kojoj oni dodjeljuju uvećanu jednokratnu novčanu pomoć kako bi korisnici mogli uplatiti ulazak u sustav zdravstvenog osiguranja kao uvjeta za reguliranje boravka u RH. Osim navedenih pomaka, PGP je uspio riješiti nekoliko slučajeva bezdržavljanstva, od kojih su neki trajali godinama a njihovim rješavanjem korisnicima je omogućeno prvo uopće dobivanje osobnih dokumenata.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime