Poziv na zaštitu ljudskih prava u novom mandatu institucija EU-a

Foto: pixabay.com

Devet europskih organizacija posvećenih zaštiti ljudskih prava objavilo je 25. ožujka 2024. godine zajedničku izjavu pod nazivom “Izgradimo inkluzivnu Europsku uniju jednakosti” kojom od idućeg mandata institucija Europske unije traži davanje prioritetne važnosti zaštiti ljudskih prava, jednakosti i antirasizma. Izjavu potpisuju Europski forum osoba s posebnim potrebama, ILGA-Europe, AGE Platform Europe, Europska mreža protiv rasizma, ERGO Network, OII Europe, IGLYO, EL*C, TGEU – Transrodna Europa.

U izjavi ističu da je tijekom mandata na isteku zabilježen napredak u ostvarenju jednakosti u Europskoj uniji, naprimjer imenovanjem prvog ikad Povjerenika za jednakost ili radom na Članku 2 Ugovora o Europskoj uniji i Članku 10 Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji govore o poštivanju univerzalnih ljudskih vrijednosti i prava. Nadalje, pitanje jednakosti i antidiskriminacije adresirano je u više inicijativa: Direktivi za borbu protiv nasilja nad ženama, akcijskom planu protiv rasizma, Zelenoj knjizi o starenju, strateškim okvirom za Rome EU-a, strategijama o rodnoj jednakosti, pravima LGBTIQ osoba i osoba s posebnim potrebama te u drugim inicijativama.

Međutim, ističu potpisnici izjave, Europska unija još uvijek je daleko od bivanja Unijom jednakosti – to je proces koji traje, a trenutno svjedočimo rastućim opiranjima, rasnoj nepravdi, nejednakosti i diskriminaciji. To zahtijeva hitnu reakciju i na razini Europske unije i na nacionalnoj razini.

Osim što se od Europske unije općenito zahtijeva donošenje sveobuhvatne pravne zaštite protiv diskriminacije, u izjavi se donosi nekoliko konkretnih zahtjeva:

  • imenovanje Povjerenika Europske unije s jakim mandatom za pitanja jednakosti i osnovnih prava,
  • jačanje servisa Europske komisije zaduženih za jednakost, antidiskriminaciju i antirasizam, osobito utemeljenjem nove Generalne uprave za jednakost i osnovna prava,
  • revidiranje i uvođenje po svim osnovama jakih strategija pod Okvirom jednakosti nakon 2025. godine i osiguranje njihovog uvođenja u sva područja provođenja mjera,
  • osiguranje da Radna skupina za jednakost dobije jak mandat kako bi omogućila suradnju između različitih servisa radi implementacije Okvirā za jednakost te da ona radi transparentno i u bliskoj vezi s europskim mrežama za jednakost,
  • godišnje održavanje „Foruma jednakosti“ na kojem bi se okupili donositelji mjera, civilno društvo i drugi zainteresirani sudionici kako bi procijenili i razvili inicijative za ostvarenje Unije jednakosti. Forum bi se osobito trebao posvetiti međusektorskoj jednakosti,
  • stvaranje tijela za jednakost Vijeća Europe,
  • osiguranje da se budućim proračunom Europske unije odgovarajuće financira organizacije civilnog društva koje rade na jednakosti, antidiskriminaciji i antirasizmu,
  • osiguranje da pitanje diskriminacije također bude adresirano prilikom rada Europske unije u izvanjskim djelovanjima, međunarodnoj suradnji i humanitarnim akcijama.

Pored navedenog, organizacije koje institucijama Europske unije upućuju ovu izjavu traže da se u provođenje svih inicijativa ravnopravno uključi organizacije koje se bave jednakošću, antirasizmom i antidiskriminacijom. I posljednje, traže da se kadar zaposlen u institucijama Europske unije obrazuje o jednakosti i antidiskriminaciji te da na pravi način reflektira europsku populaciju, ne samo po nacionalnoj pripadnosti nego i po rodnim, rasnim, etničkim, socijalnim i drugim obilježjima.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime