Objavljen poziv za sudjelovanje u projektu “I ja putujem”

Foto: pixabay.com

Zaklada “Hrvatska za djecu” objavila je poziv za sudjelovanje u projektu “I ja putujem” kojim se djeci iz obitelji u potrebi organizira obiteljsko putovanje izvan mjesta primarnog boravišta. Projekt pružanja obiteljskog odmora u trajanju od 7 noćenja kroz uslugu smještaja provodit će se od svibnja do listopada 2024. godine i predviđen je za minimalno deset do maksimalno dvadeset socijalno ugroženih obitelji. Prijave se podnose od 1. ožujka do 24. ožujka 2024. godine.

U sklopu projekta financirat će se:

 • putni troškovi a) javnog prijevoza (vlak, autobus, trajekt,…) u visini stvarnih izdataka javnog prijevoza od mjesta prebivališta/boravišta do konačnog odredišta i natrag, temeljem dostavljenog računa/dokaza o kupljenim kartama (troškovi javnog prijevoza u samom odredištu nisu uključeni), ili b) prijevoza osobnim vozilom u visini stvarnog troška puta od mjesta prebivališta/boravišta do konačnog odredišta i natrag, sukladno planeru putovanja (interaktivnoj karti) Hrvatskog autokluba (troškovi u samom odredištu nisu uključeni),
 • tekući dnevni troškovi obitelji u iznosu od 25,00 eura po osobi dnevno (sukladno broju članova obitelji uključenih u projekt) u slučaju da usluga smještaja ne uključuje obroke. Ako smještajni objekt uključuje uslugu polupansiona ili punog pansiona, financirat će se tekući troškovi u iznosu od 15,00 eura po osobi dnevno,
 • troškovi boravišne pristojbe po svakom ostvarenom noćenju, na temelju dostavljenog računa/dokaza o plaćanju.

Sve dodatne usluge, sadržaji i obroci naplaćuju se u smještajnim objektima.

Za sudjelovanje u projektu potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

 1. roditelj/skrbnik djeteta/djece u zadanim rokovima je podnio valjanu prijavu,
 2. dijete ili jedan od roditelja/skrbnika su hrvatski državljani,
 3. dijete ili jedan od roditelja/skrbnika ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 4. mjesečni prihod obitelji u kojoj živi dijete/djeca ostvaren u razdoblju od početno 1. siječnja 2023. godine do zaključno 31. prosinca 2023. godine, po članu zajedničkog kućanstva, ne prelazi iznos od 309,01 € mjesečno,
 5. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu za obiteljski odmor u 2024. godini.

Podnositelji su u prvom dijelu prijave dužni dostaviti:

 1. pismo na temu Mom djetetu / Mojoj djeci, kojim na svojstven način (smiješan/dirljiv/neobičan) roditelj/skrbnik opisuje što želi svom djetetu/djeci u budućnosti, u skladu sa svrhom Zaklade iz članka 4. Zakona o Zakladi “Hrvatska za djecu” („Članak 4. (1) Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece. (2) Svrha Zaklade ostvaruje se davanjem potpora u novcu i stvarima te podupiranjem kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih sadržaja, kao i drugih oblika potpora utvrđenih općim aktima Zaklade.“)
 2. ispravno popunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu vezanu za sudjelovanje u projektu (dostupnu ovdje),
 3. vlastoručno potpisane Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe projekta (dostupne ovdje).

Prijave s navedenom dokumentacijom šalju se isključivo na e-mail akcija@zhzd.hr s naznakom za projekt „I ja putujem“ u pdf. ili jpg. formatu (scan ili slika dokumenata).

U slučaju nejasnoća pri razmatranju dokumentacije, povjerenstvo koje odlučuje o dodjeli potpora može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb. Povjerenstvo će e-mailom ili telefonskim putem kontaktirati obitelji čije je pismo na temu Mom djetetu / Mojoj djeci odabrano, a u slučaju da su izabrane, obitelji su dužne dostaviti:

 1. presliku osobne iskaznice za jednog od roditelja, a za ostale članove kućanstva, korisnike obiteljskog putovanja, presliku rodnih listova ili preslike osobnih iskaznica,
 2. potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2023. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina,
 3. potvrdu o školovanju (ili nesposobnosti za rad) za djecu stariju od 16. godine do navršene 29. godine života,
 4. presliku tekućeg ili žiro računa na kojem su jasno vidljivi svi brojevi (prije svega IBAN), naziv banke i ime i prezime korisnika računa, radi isplate potpore u novcu,
 5. svu ostalu dokumentaciju za koju korisnici projekta drže da može pobliže opisati ili dokazati dodatne okolnosti koje se značajno odražavaju na uvjete u kojima se (trenutačno) nalazi njihova obitelj (bolest, razvod, smrt, potres), a koja, po njihovom mišljenju, može biti značajna za donošenje odluke o odabiru korisnika projekta.

Zaklada će sve važne informacije objavljivati na svojim stranicama.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime