Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

Foto: pixabay.com

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. u okviru kojeg je Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5 posto udjela u ukupnom stanovništvu.

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1 posto pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave (gradovi: Sisak, Kutina, Đurđevac, Slavonski Brod, Beli Manastir, Belišće, Vodnjan, Čakovec, Mursko Središće, Grubišno Polje, Ludbreg te općine: Popovača, Cestica, Petrijanec, Peteranec, Hlebine, Rasinja, Darda, Petlovac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Kotoriba, Podturen, Pribislavec, Domašinec, Donji Vidovec, Mali Bukovec, Legrad, Velika Ludina, Koprivnički Bregi, Sveti Đurđ, Donji Kraljevec, Virje, Viljevo, Podgorač).

  2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode u jedinici lokalne samouprave iz točke 1.

Detalji prijave kao i svi potrebni obrasci dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime