Lica i naličja obrazovanja nacionalnih manjina

Foto: SRRH "KALI SARA"

U Zagrebu je 12. prosinca 2023. godine, kao rezultat istoimene međunarodne konferencije održane prošle godine u organizaciji Odjela za obrazovanje SNV-a, predstavljen zbornik radova Lica i naličja obrazovanja. Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima urednica Nine Čolović, istraživačice i lingvistkinje, te Antonije Petričušić, izvanredne profesorice na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Zbornik je podijeljen u dvije cjeline, “Školstvo iz perspektive manjina” te “Razvoj i granice školstva“, kojima prethode uvodna rasprava urednica “Trusno tlo obrazovanja” i tekst UN-ova izvjestitelja za manjinska prava Fernanda de Varennesa “Ljudska prava i važnost obrazovanja na manjinskim jezicima i pismima”. U prvoj cjelini, na primjerima ‘starih’ manjina – češke, srpske, romske i talijanske – u radovima se razmatra koncept i provedba obrazovanja na njihovim jezicima i pismima. Kao relativni novum, razmatra se i obrazovanje djece izbjeglica i govornika novijih manjinskih jezika, poput arapskoga. U drugoj, više teorijskoj cjelini, razmatraju se pitanja koliko su i kako manjinski sadržaji uklopljeni u dominantno obrazovanje te, dijelom iz historijske perspektive, što bi se moglo i trebalo učiniti kako bi se trenutno obrazovanje manjina učinilo boljim. Kao podloga objema cjelinama prisutna je razlika, zajedno s njezinom analizom, između multikulturalizma ili života zajednica jednih pored drugih i interkulturalizma ili života zajednica jednih s drugima.

Tekst posvećen romskoj nacionalni manjini, “Dug put prema interkulturalnoj školi za Rome” autorā Suzane Kunac, Elvis Kralja i Aleksandra Racza, iscrpno i precizno sagledava trenutne prepreke u ubrzanju integracije romske djece u odgojno-obrazovni sustav – od rastuće etničke segregacije u razredima preko velikog postotka učenika koji se školuju po individualiziranom programu do malog broja mladih Roma, svega 31 posto, koji pohađaju srednju školu. Kao odgovor na te negativne trendove, autori upozoravaju na nužnost inovacija i utemeljenja cjelovitoga i specifičnog sustava odgoja i obrazovanja romske djece.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime