Sandra Carmona – “Alma” romske zajednice

Foto: Sandra Carmona

U suvremenom novinarstvu vrlo je malo pozitivnih priča koje nas inspiriraju, a takvih je još manje kada je riječ o izvještavanju o pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine. No, svijetlih primjera ima svuda oko nas, a život i rad Sandra Carmona, ilustratorice, urednice, aktivistice i edukatorice za žene koje su u riziku od socijalne isključenosti, upravo je jedan od takvih. Na svestrano djelovanje potaknula su je njezina loša iskustva obilježena predrasudama zbog toga što je žena, pripadnica romske nacionalne manjine i lezbijka. Ipak, nepravde koje je proživjela nisu je sputale, već upravo suprotno, pružile su joj potrebnu motivaciju da promijeni svoj život na bolje i učini svijet ljepšim mjestom za sve Rome i Romkinje, posebno mlađe generacije.

Carmona je odmalena voljela crtati sve što ju je okruživalo. To ju je opuštalo, a također joj je dugo vremena bilo poput prsluka za spašavanje te načina da svijetu kazuje sve što nosi u sebi. Crtanje je za nju bilo puno više od običnog hobija jer, kao što je u jednom intervjuu kazala, bez toga nije mogla živjeti. Stoga, nakon što je završila osnovnu školu upisala je Višu umjetničku školu San Telmo u Malagi, a danas svoj poziv ilustratorice spaja s pedagogijskom profesijom jer se u gotovo svim svojim projektima fokusira na društvena pitanja.

Potaknuta željom da raznolikim ljudima omogući da sami ispričaju vlastite priče, umjesto da se stvarnost romskoga naroda, kao i članova LGTBI+ zajednice prikazuje na stereotipan način, zajedno s partnericom Tamarom Gámez, urednicom, socijalnom radnicom i aktivisticom za prava kolektiva, 2021. godine osnovala je izdavačku kuću Altramuz. Jedan od glavnih ciljeva te kuće je stvaranje i objavljivanje romske književnosti koje u Španjolskoj praktički i nema pa postoji potreba za svim književnim žanrovima. Jednom prilikom Sandra je također kazala da su ona i njezini sunarodnjaci bili žrtveni jarci za sve bolesti njihove zemlje jer ih se uvijek prikazivalo kao lijene i prljave te one koji kradu, tuguju, ubijaju, varaju i samo mole milostinju. No, sada je došlo vrijeme za promjenu. Da su Romi i Romkinje i do sada sami zapisivali svoju povijest ona vjeruje da bi već postojalo više ljudi koji bi bolje razumjeli te drugačije percipirali njihovu sadašnjost pa bi o njima i drugačije pisali.

Carmonu ne čudi što u književnosti nedostaje nestereotipnih likova koji odražavaju stvarne ljude u zajednici jer smatra da smo svi educirani u duhu antiromizma, pa tako i ona sama. On prožima knjige, predstave, filmove i TV serije te nitko pritom ne razmišlja o tome koliko posljedice stereotipa štete svakom pojedincu. Pristup pristojnom stanovanju i radnom mjestu, uživanje u dobrom zdravlju i mogućnost odabira studija po njoj su gotovo nedostižni ciljevi za mnoge Rome i Romkinje u Španjolskoj. Zato se s rasizmom u društvu, koji u kombinaciji sa siromaštvom onemogućuje dostojanstveni život, bitno suočiti. Društvo se treba osvijestiti, a sve što svatko od nas pritom treba učiniti je željeti slušati druge glasove i približiti se onima s kojima se nikada nismo zbližili. Carmona smatra da je, primjerice, i pričanje uvredljivih viceva o Romima rasističko ponašanje jer nemoguće je smijati se njihovim nesrećama i istodobno s njima suosjećati, a kamoli da se od takvih ljudi može očekivati da ih razumiju i poštuju. Za nju je upravo raznolikost ono što oblikuje svijet jer svi ljudi su različiti, a ono što je usađeno kao “normalno” je nešto poput oružja kojim se svijet razdvaja u različite kutije. Iz tog razloga Sandra Carmona radi na prihvaćanju različitosti te svojim djelovanjem nastoji promijeniti viziju onih koji na romski narod gledaju iz antiromske perspektive.

S tim ciljem te smatrajući da nije pošteno što se romske djevojčice i romski dječaci školuju bez poznavanja svojih korijena, kulture i povijesti 2021. godine objavila je dječju knjigu Alma, čiji je izdavač Altramuz. Na nacionalnoj razini to je bila prva priča čija je protagonistica Romkinja, a za svoj rad primila je nagrade Amazing Woman 2019. i Hello Woman 2021. Orange Fundacióna. Ovu knjigu o životu malene pripadnice romske zajednice Carmona je sama napisala i ilustrirala te, kako je kazala, ona sadrži mnogo stvari koje su bile dio njezina života, ali i druge koje su dio života mnoge romske djece. Recepcija djela bila je zaista pozitivna i postalo je očito da postoji zanimanje za ovakav tip literature. Od svojih sunarodnjaka Sandra je za knjigu dobila i brojna pisma zahvale, a u kojima su izrazili sreću što jedna baka svojim unucima napokon može čitati priču u kojoj vidi sebe u obrazu, a s kojom se i djeca mogu poistovjetiti. Važnosti ove knjige ide u prilog i činjenica da je kupuju i obrazovni centri te je koriste za stvaranje sadržaja o raznolikosti i inkluziji. Među novim knjigama u izdavaštvu Altramuza nalazi se i djelo Ponos, Volumen I koje se sastoji od šest priča. Njihovi autori su članovi LGTBI+ zajednice, Javier Sáez, Miryam Amaya, Coco Guzmán, Tatiana Romero, Demetrio Gómes i Claro Alises, koji pripovijedaju o otkrivanju svoje seksualnosti i svoga identiteta, a namjera iza objavljivanja knjige bila je pokazati neka od lica koja stoje iza šarene zastave obilježene aktivističkom borbom za njihova prava.

Carmona je ilustrirala i knjigu priča Romkinje Antonia Rodrígueza Torresa iz 2022. godine, a koja je napisana sa svrhom da pokaže tko su zaista Romkinje čija je istina nepoznata usprkos tome što je o njima ispričano već mnogo priča te, ovisno o želji njihovih autora, stvoreno mnogo verzija njihovih stvarnosti. Osim toga, ova samouka umjetnica radila je i na projektu Edyta, obrazovnom nacionalnom programu koji promiču Orange Fundacióna i Fundación Secretario Gitano. Projekt je usmjeren na Romkinje koje su u riziku od isključenosti pa im se putem njega pomažu osigurati potrebni alati i vještine za ulazak u svijet rada i novih tehnologija. Carmona je sa ženama radila na stjecanju kompetencija kroz kreativnost, a one osim što su učile sadržaje tečaja radile su i na konceptima kao što su osnaživanje, otpornost, samopoštovanje i autonomija. Također, ona je bila zadužena za vizualni sadržaj koji projekt uključivao, kao i za web-stranicu te društvene mreže.

Život i rad Sandre Carmone, braniteljice multikulturalizma, zasigurno su poticajni za njezine sunarodnjakinje i sunarodnjake, baš kao što je i priča o njezinoj protagonistici Almi, čije ime prevedeno na hrvatski znači ‘duša’, potaknula mnoge djevojčice i dječake da uče o svojoj kulturi i tradiciji.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime