“Arhivi odozdo” – očuvanje baštine organizacija civilnog društva

Foto: SRRH "KALI SARA"

U Maloj dvorani Pogona Jedinstvo u Zagrebu održana je 16. studenog 2023. godine konferencija “Arhivi odozdo” kao dio projekta “Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva”. Na konferenciji je u sklopu panela “Razvijanje organizacijskih i community arhiva – infrastrukture za organizacijsko pamćenje i sjećanje zajednice” sudjelovao i Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” s Majom Grubišić, voditeljicom Romskog edukacijsko-kulturnog centra, kao njegovom predstavnicom.

Projekt “Arhivi odozdo” pokrenula je neformalna inicijativa organizacijā iz različitih polja civilnog društva s ciljem prepoznavanja i unapređenja prakse dokumentiranja vlastite djelatnosti. Inicijativu predvodi Centar za dokumentiranje nezavisne kulture (udruge Kulturtreger i Kurziv), a pridruženi su mu Multimedijalni institut, Kuća ljudskih prava, Documenta, Arhiv Srba u Hrvatskoj, Savez udruga Klubtura, Centar za dramske umjetnosti i Udruženje za razvoj kulture URK. Te organizacije u svojim knjižnicama i arhivima skupljaju i brinu o vrijednom gradivu koje je rezultat rada velikog broja organizacija civilnog društva od početka 1990-ih do danas. Razlog za snažnije ukazivanje na potrebu čuvanja rada nezavisne kulture jest taj što službene institucije kao što je Hrvatski državni arhiv, stavljajući fokus na državnu upravu i javne ustanove, o njemu ne brinu dovoljno.

Marginalizirani položaj organizacija civilnog društva i njihovi ograničeni kapaciteti prijete pojedinim organizacijama da se pamćenje o njihovom radu izgubi. To je potrebno spriječiti jer, kako navodi Miljenka Buljević, voditeljica Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, očuvanje znanja i praksi nastalih na nezavisnoj sceni važno je zato što su one inovativne, eksperimentalne i angažirane te su imale važan utjecaj na svoju zajednicu, pa i cijeli kulturni sektor. Kad završe projekt, nastavlja, ove organizacije, inicijative i pojedinci nemaju ni prostora ni vremena usustaviti svoje materijale, već ih često odlože negdje gdje neće smetati i nastavljaju sa sljedećim projektom. Zbog toga se gubi puno znanja koje se ne može prenijeti na nove generacije.

Panel održan u sklopu konferencije “Arhivi odozdo”, na kojem su sudjelovali predstavnici pet udruga – Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Romskog edukacijsko-kulturnog centra iz Zagreba, Eko Pana iz Karlovca, Muzeja susjedstva Trešnjevka iz Zagreba te queerANarchivea iz Splita – potkrijepio je ocjenu o stanju arhiviranja nezavisne scene. Nakon što su ukratko predstavili ono čime se njihove udruge bave, svi su se sudionici panela složili da je u organizacijama civilnog društva po pitanju arhiviranja vlastite djelatnosti prisutan problem podkapacitiranosti: organizacijama nedostaje vremena, prostora, kadra i financijskih sredstava za adekvatno tretiranje vlastitog gradiva. Procese sistematizacije, katalogizacije i digitalizacije sadržaja ipak uspijevaju nekako provoditi, ali nedovoljno s obzirom na obujam i važnost građe.

Kao jedno od rješenja tog problema na panelu je iznesen prijedlog da se građu organizacija civilnog društva formalno tretira kao baštinu od opće društvene i kulturne vrijednosti. Povrh toga, u sklopu projekta “Arhivi odozdo” izrađen je zagovarački dokument koji sadrži opsežan i temeljit paket mjera za očuvanje organizacijskog pamćenja civilnog društva. Njime bi se zadovoljile mnoge potrebe i nadišla bi se temeljna prepreka, a to je razdvojenost službenog arhivskog sistema i alternativne, izvaninstitucionalne mreže arhiva.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime