Volonterstvo u Hrvatskoj – “Mali doprinos za veliki utjecaj”

Foto: pixabay.com

Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj, u partnerstvu s Hrvatskom mrežom za beskućnike i ODRAZ-om – Održivi razvoj zajednice proveli su trinaestu kampanju HRVATSKA VOLONTIRA. Polazišne točke ove kampanje uključivale su 17 potencijalnih globalnih ciljeva koje je definirao UN, a u praksi je njihova realizacija značila provedbu najrazličitijih aktivnosti poput organizacije i održavanja kreativnih i edukativnih radionica za različite grupe građana, uređenje prostorija i okoliša pojedinih organizacija i institucija, pružanje socijalnih aktivnosti s naglaskom na ranjive skupine građana i međugeneracijsku solidarnost, zaštitu životinja i okoliša, brigu o mentalnom zdravlju te aktivnosti u kulturi i sportu. Kroz sve ove različite dimenzije volontiranja pod sloganom “Mali doprinos za veliki utjecaj” građani-volonteri su doprinijeli ukupnom društvenom razvoju unaprijeđujući kvalitetu života mnogih svojih sugrađana. U kampanji je sudjelovalo 1950 volontera kroz 8650 sati volontiranja u koje je bilo uključeno 56 gradova i općina diljem Hrvatske.

Organizator projekta Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) organizacija je koja doprinosi razvoju volonterstva i njegovoj promociji, uspostavlja i prati standarde kvalitete rada volonterskih centara, kreira edukacijske programe u području volonterstva i postavlja standarde kvalitete u provedbi volonterskih programa, inicira afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva te utječe na javne politike i pravno okruženje. Na taj način HCRV osnažuje otvorenost, demokratičnost i vitalnost društva koje su bazirane na aktivnom sudjelovanju građana.

Kampanja HRVATSKA VOLONTIRA 2023 je sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta “Radius V” te sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz projekt “Pozitivna struja volonterstva”.

Volontiranjem se građani senzibiliziraju za brojne društvene probleme kao što su, primjerice siromaštvo, nezaposlenost, obrazovanje, okoliš i zdravstvene poteškoće, a također se jača i osjećaj zajedništva i povezanosti među ljudima. Dobrobiti volonterstva svakako su i u stjecanju novih vještina, razvoju komunikacijskih i organizacijskih sposobnosti poput rada u timu i upravljanja vremenom, a što svakom čovjeku pomaže kako u osobnom životu, tako i u profesionalnoj karijeri.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime