REGARD – Održane radionice s predstavnicima civilnog društva u okviru Konferencije za budućnost

Foto: SRRH "KALI SARA"

Participativni proces s predstavnicima civilnog društva, kao jedna od četiri glavne aktivnosti projekta REGARD – Remembering Genocide Against Roma Discrimination (Sjećanjem na genocid protiv diskriminacije Roma), održan je 8. rujna 2023. u Hotelu International u Zagrebu, a obuhvatio je posebno organizirane radionice objedinjene nazivom Future Search Conference (Konferencija za budućnost). Ova metodologija bazira se na uključivanju glavnih aktera na određenom području u izgradnju zajedničke vizije promjene i rješavanje problema koji je u ovom slučaju priznavanje Samudaripena i borbe protiv diskriminacije Roma.

Romski i ne-romski dionici Konferencije predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i građana ponajprije su na lentu prošlosti upisivali prošle događaje, kako osobne, tako i one vezane uz povijest svoga grada, države Hrvatske i svijeta općenito, dajući svoj odgovor na pitanje: Koji su najvažniji događaji koji su obilježili vaš život, povijest vaše zajednice i povijest Hrvatske i svijeta, u posljednjih 80 godina?

Zatim je kroz rad u grupama uslijedila analiza postojećih trendova pri čemu su se sudionici trebali rukovoditi temeljnom premisom: U kojem smjeru idemo, odnosno što bi se dogodilo u budućnosti da se ništa ne promijeni? Analiza dobivenih rezultata poslužila je identificiranju prioritetnih tema kojima se treba pozabaviti, a koje su zatim bile predmet grupnog rada u trećem dijelu radionica pod nazivom Definiranje akcijskog plana. U tom su dijelu sudionici dobili vrlo konkretne zadatke, da nakon što promisle o tome što se može učiniti kako bi se suprotstavili negativnim trendovima i poboljšali pozitivne, navedu i one konkretne radnje i aktivnosti koje treba poduzeti prve i kojima mogu osobno doprinijeti.

U samoj pripremi Konferencije organizatoru, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, su poslužili rezultati anketnog istraživanja provedenog tijekom srpnja 2023. godine. Dvadeset i šest osoba, koliko ih je sudjelovalo u intervjuima iznijelo je svoje, na iskustvu temeljene, stavove o položaju romske zajednice u Hrvatskoj i problemima s kojima se ona svakodnevno susreće. Složili su se također da bi participativni pristup koji se koristi u Konferenciji za budućnost mogao dati zanimljive rezultate te da će nedvojbeno potaknuti još snažniji dijalog između Roma i ne-Roma, poboljšati razinu znanja o romskoj povijesti uključujući i povijest genocida, ali da će se na konkretne akcije koje bi rezultirale poboljšanjem kvalitete života morati i dalje čekati. Ipak, prijedlog mjera i aktivnosti koje su sudionici Konferencije za budućnost unijeli u svoje tematske akcijske planove te posebno aktivnosti za koje su naveli da ih mogu i žele osobno pokrenuti ili u njima aktivno sudjelovati pokazuju da na pozitivne mjere u pojedinim područjima možda i neće trebati toliko čekati.

Akcijski plan razrađen na Konferenciji za budućnost održanoj u Zagrebu povezat će se s Akcijskim planovima izrađenim po završetku ovakvih konferencija i u Italiji i Rumunjskoj kao zemljama u kojima se nalazi nositelj i partneri u projektu REGARD. Njihovim objedinjavanjem, u konačnici će se izraditi cjelovit i precizno definiran Akcijski plan usmjeren prema  institucijama Europske unije, a koja je projekt i financirala u okviru programa CERV.

Stručna pomoć koju su voditeljica projektnog tima Sunčica Habus i kolega Robert Korenić  dobili od predstavnice organizacije Avventura Urbana, stručnjakinje za participativnu demokarciju Francesce Fazio doprinijela je odličnoj organizaciji Konferencije, na zadovoljstvo svih sudionika koji su uzvratili aktivnim sudjelovanjem, konstruktivnim prijedlozima, raspravama i komentarima.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime