Donesena Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite romske učenike polaznike srednjih škole za školsku godinu 2023./2024.

0
23
Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike  polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine  za školsku godinu 2023./2024. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji u školskoj godini 2023./2024.:

  • prvi put polaze prvi razred srednje škole
  • su upisali viši razred srednje škole
  • mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put
  • nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika
  • upisuju isti razred

Pravo na stipendiju ne ostvaruju:

  • učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja.

Učenici koji prvi put polaze prvi razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. potpunu i pravodobnu prijavu podnose na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.gov.hr/) te prilažu traženu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2023./2024.

Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisali su viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

(Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija, a u 2023./2024. školskoj godini nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika, Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, rješenje škole kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodnom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

Stipendija učenicima koji prvi put polaze prvi razred ili su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. iznosi 132,72 EUR/1.000,00 HRK mjesečno. Stipendija učenicima koji upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. iznosi 39,82 EUR/300,00 HRK mjesečno.

Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine. Više detalja o prijavi i uvjetima dostupno je ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime