ERRC – Poziv na trening za organizacije koje podržavaju Rome i Putnike

Foto: pexels.com

ERRC poziva na trening za organizacije koje u svojim programima i projektima podržavaju Rome i Putnike.

Kako navode na svojoj službenoj stranici otvoreni poziv za sudjelovanje u inicijativi ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje podržavaju Rome i Putnike da se uključe u mehanizme Vijeća Europe. Želimo stvoriti sveobuhvatan sustav podrške koji će omogućiti organizacijama da unaprijede svoje znanje i razumijevanje standarda koje je postavilo Vijeće Europe i mehanizama praćenja koji su uspostavljeni za unapređenje i promicanje prava Roma i Putnika, kao i njihovo uključivanje u društvo. Fokus je na pravnom zagovaranju i pružanju dokaza kako bi se osiguralo izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) za Rome i Putnike.

Trening će organizacijama pružiti znanje i stručnost o standardima Vijeća Europe i mehanizmima praćenja relevantnim za uključivanje Roma i Putnika, tehničku pomoć za učinkovito korištenje standarda i mehanizama Vijeća Europe, s naglaskom na provedbu presuda, uključujući podneske prema “Pravilu 9” Odboru ministara za pružanje dokaza koji pomažu u nadzoru izvršenja presuda. Zatim se ističe prilika za suradnju i doprinos izgradnji kapaciteta drugih organizacija civilnog društva Roma i Putnika u vezi sa standardima Vijeća Europe i mehanizmima praćenja.

Dvije kolektivne online sesije za sve partnerske organizacije održat će se 18. i 22. rujna 2023. s ciljem produbljivanja razumijevanja standarda i mehanizama Vijeća Europe. Potom se planiraju prilagođene sesije treniranja za svaku organizaciju, koje uključuju najmanje dvije online interakcije tijekom listopada 2023. Ove prilagođene sesije obuhvatit će različite aspekte, uključujući komunikacijske sposobnosti, organizacijske strategije i društveno-politički kontekst u kojem te organizacije djeluju. Organizatori nude i pojedinačne sastanke, a ali i zajedničku pripremu i raspravu o brifinzima romskih i putujućih organizacija civinog drušrva u Strasbourgu, u studenom ove godine.

Proces prijave i detalji dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime