Objavljen Javni poziv za neposredno su/financiranje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

Foto: pixabay.com

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada bačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta).

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš što predstavlja iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor zaraza mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi i živih organizama u okolišu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu, nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom,
 • ulažu vlastita sredstva,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda.

Za Projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš Fond će dodijeljivati sredstva pomoći jedinica lokalne samouprave i to:

 • do 100 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost  te obnovljive izvore energije
 • do 80 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 • do 60 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Navedene aktivnosti provode se za sljedeće jedinice lokalne samouprave po županijama i to Međimurska županija (gradovi Čakovec i Mursko Središće, općine Podturen, Mala Subotica i Kotoriba), Primorsko-goranska županija (Grad Rijeka) i Brodsko-posavska županija (gradovi Slavonski Brod i Nova Gradiška).

Uz to, Fond će dodijeliti sredstva i za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte.

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine. Detalji prijave dostupni su ovdje, a sva dokumentacija potrebna za podrnošenje prijave ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime