Objavljen Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine

Foto: pixabay.com

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 2. svibnja 2023. godine objavilo Poziv za iskaz interesa za financiranje projekta prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjineCilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine u iznosu od 730.000,00 eura, a korisnici Programa su stanovnici lokalne zajednice pripadnici romske nacionalne manjine koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U užem smislu Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave prihvatljivi podnositelji zahtjeva.

Korisnici Programa su dužni prilikom pripreme i provedbe projekata voditi računa o primjeni horizontalnih načela u provedbi projekata, odnosno promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi) i promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti).

Podnositelj zahtjeva podnosi jedan zahtjev za financiranje projekta na temelju Poziva, a podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 5. svibnja 2023. godine do najkasnije 5. lipnja 2023. godine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

1. jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 30 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave (gradovi: Sisak, Kutina, Đurđevac, Slavonski Brod, Beli Manastir, Belišće, Vodnjan, Čakovec, Mursko Središće, Grubišno Polje, Ludbreg te općine: Popovača, Cestica, Petrijanec, Peteranec, Hlebine, Rasinja, Darda, Petlovac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Kotoriba, Podturen, Pribislavec, Domašinec, Donji Vidovec, Mali Bukovec, Legrad, Velika Ludina, Koprivnički Bregi, Sveti Đurđ, Donji Kraljevec, Virje, Viljevo, Podgorač).

2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko projekt provode u jedinici lokalne samouprave iz točke 1.

Prihvatljiva područja provedbe su administrativno-teritorijalna područja jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva na kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine, a prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100 tisuća eura te se neće financirati projekt čija je vrijednost manja od 20 tisuća eura.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini.

Lista odabranih projekata objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva, a svi ostali uvjeti i detalji prijave dostupni su ovdje te u dokumentima Smjernice za podnositelje zahtjeva i Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga. Obrasci koje je potrebno priložiti prijavi jesu Kontrolni obrazac, Prijavni obrazac i Proračun projekta.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime