Novi koraci ka probijanju staklenog stropa u upravama poduzeća

0
2
Foto: pixabay.com

U studenom prošlo godine Europski je parlament službeno usvojio novi zakon EU-a o rodnoj ravnoteži u korporativnim odborima. Tako on propisuje da će do 2026. tvrtke morati imati 40 posto podzastupljenog spola među neizvršnim direktorima ili 33 posto među svim direktorima.

Ovo je dugo očekivani trenutak, trenutak koji treba slaviti kao proboj u ravnopravnosti spolova. Nakon deset godina od prijedloga Europske komisije, sada ćemo imati zakon EU-a koji će razbiti stakleni strop odbora uvrštenih društava. Ima mnogo žena kvalificiranih za vrhunske poslove i s našim novim europskim zakonom osigurat ćemo da imaju stvarne šanse da ih dobiju, izjavile su zajednički predsjednica Ursula von der Leyen zajedno s potpredsjednicom Věrom Jourovom i povjerenicom Helenom Dalli.

Direktiva je stupila na snagu dvadeset dana nakon objave, a države članice će imati dvije godine da prenesu njezine odredbe u nacionalno pravo. Tako će se spomenuti ciljevi od 40 posto za neizvršne odbore i 33 posto za sve članove odbora nastojati ispuniti do 30. lipnja 2026. godine.

Kako se navodi, cilj usvojene Direktive je osigurati ravnotežu spolova u korporativnim upravnim odborima velikih društava u EU-u koje kotiraju na burzi diljem EU-a, te da su imenovanja na položaje u upravnim odborima transparentna i da se kandidati za položaje u upravnim odborima objektivno ocjenjuju na temelju njihovih individualnih zasluga, bez obzira na spol. Iako je tekst Direktive odobren još 2012. godine, te usvojen godinu kasnije, od strane Europskog parlamenta, Europsko vijeće nije uspjelo postići dgovor s nekim državama članicama smatrajući da obvezujuće mjere na razini EU-a nisu najbolji put naprijed.

Također, Direktiva o ženama u upravama ključni je dio Strategije EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020.-2025. koja predstavlja jednake mogućnosti napredovanja i ravnopravnog sudjelovanja i vođenja društva, podjednako za žene i muškarce, djevojčice i dječake. Među tim ciljevima jedan od najnaglašenijih je upravo ravnoteža u donošenju odluka.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime