Održane konzultacije mladih predstavnika nacionalnih manjina

Foto: Phralipen

Dana 31. siječnja 2023. održan je online sastanak predstavnika različitih nacionalnih manjina i relevantnih institucija u organizaciji Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, za poštivanje različitosti i uključenosti i Vijeća Europe. Odbor se sastoji od predstavnika vlada 46 država članica Vijeća Europe, a radnu skupinu čine predstavnici vlada 9 zemalja i predstavnici Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Savjeta za mlade.

Održana je rasprava i konzultacije o aktivnoj participaciji mladih pripadnika nacionalnih manjina u politici te se raspravljalo o preprekama i izazovima s kojima se suočavaju nacionalne manjine danas. Sudionici različitih zemalja dali su svoje prijedloge, komentare i izmjene na Nacrt preporuka odbora ministara Vijeća Europe. Nacrt se planira implementirati u Ustavne zakonima o nacionalnim manjinama u svim državama članicama Europske unije. Predstavnica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” Lea Oršuš dala je svoje komentare i preporuke na dosadašnji nacrt te je navela primjere dobre prakse poput Ljetne škole suočavanja s prošlošću za mlade i Kongresa mladih Romkinja i Roma koji se prošle godine održao treći put zaredom.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime