Raspisan Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023.

Foto: pixabay.com

Za akademsku godinu 2022/2023. redovitim studentima znanstveno – istraživačkih studija koji su prvi put upisali prvu godinu preddiplomskih, integriranih studija i preddiplomskih stručnih studija te kratkih stručnih studija u Gradu Zagrebu i na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se 4 Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine.

 Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača ili rodnom listu;

– da su redoviti studenti prve godine sveučilišnih preddiplomskih i integriranih studija odnosno kratkih stručnih studija ili preddiplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave Natječaja;

– da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

Stipendija se dodjeljuje za trajanja statusa redovitog studenta za tekuću akademsku godinu na 10 mjeseci odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema studijskom programu za koji je Stipendija odobrena završava studijski program korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2022.

Mjesečno Stipendija iznosi neto 3.800,00 kuna, odnosno 504,35 eura.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

– uspjeh u školovanju;

– izvannastavna i izvanškolska postignuća u prethodne dvije školske godine u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta (sudjelovanja i nagrade na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima kojima je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja – za državno natjecanje to je županijsko natjecanje, a za međunarodno i svjetsko natjecanje to je državno natjecanje za natjecanja u sportu državna i međunarodna prvenstva, druge vrijedne nagrade i priznanja) kao i kontinuirano sudjelovanje u izvanškolskim sportskim aktivnostima najmanje 3 godine;

 – socioekonomski status.

Stipendiju mogu ostvariti najviše dva kandidata iz jednog kućanstva, osim u slučaju nedodijeljenih Stipendija u pojedinim kategorijama kandidata u kojem i treći član iz istog kućanstva može ostvariti Stipendiju.

Kandidati ne mogu ostvariti Stipendiju za već stečenu razinu obrazovanja. Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge novčane stipendije financirane javnim sredstvima.

Prijave za dodjelu Stipendije šalju se poštom ili osobno predaju u Pisarnicu u zatvorenoj omotnici na adresu:

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
Nova cesta 1
10000 Zagreb

s naznakom na omotnici za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine studentima prve godine studija za akademsku godinu 2022./2023.

Prijave na Natječaj dostavljaju se isključivo na ispunjenom i potpisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja (Obrazac Rs1).

Uz prijavu za dodjelu Stipendije (obrazac Rs1) potrebno je priložiti:

  1. presliku domovnice ili elektronički izvod iz knjige državljana za kandidata;
  2. presliku uvjerenja o prebivalištu za kandidata, ne stariji od dana objave Natječaja ili elektronički zapis o prebivalištu za kandidata, ne stariji od dana objave Natječaja;
  3. izvornik potvrde o upisu u popis birača izdan od strane nadležnog tijela ili presliku rodnog lista iz kojeg je vidljiv podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, ne stariji od dana objave Natječaja;
  4. presliku potvrde visokog učilišta o upisu u prvu godinu studija akademske godine 2022./2023. (NE elektronički zapis);
  5. presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole;
  6. presliku svjedodžbe o državnoj maturi (s ocjenama ostvarenim iz obveznih predmeta na državnoj maturi);
  7. preslike dokaza o izvannastavnim i izvanškolskim postignućima u prethodne dvije školske godine u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta (sudjelovanja i nagrade na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima kojima je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja) – ako kandidat ima izvannastavna i izvanškolska postignuća;
  8. presliku potvrde sportskog kluba ili saveza o kontinuiranom sudjelovanju u izvanškolskim sportskim aktivnostima najmanje 3 godine – ako je kandidat kontinuirano sudjelovao u izvanškolskim sportskim aktivnostima najmanje 3 godine;
  9. presliku potvrde o upisu na studij u akademskoj 2022./2023. godini – ako je kandidat student još jednog visokog učilišta;
  10. Socioekonomski status kandidata posebno se boduje na temelju dokaza koji su dostupni ovdje

Rok prijave je do 30. listopada 2022. godine, a obrazac za prijavu i ostali detalje dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime