Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

0
186
Foto: razvoj.gov.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 17. srpnja 2022. godine Odlukom je prihvatilo Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama.

Korisnici Programa su svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa odnosno jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 posto pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva u 2011. godini.

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Planirani iznos sredstava za Program, od 27 milijuna kuna, raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

  • 50 posto sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,
  • 25 posto sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
  • 15 posto sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
  • 10 posto sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna, a neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. Za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova koje financira Ministarstvo započinje najranije s 1. siječnjem 2022. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Podnositelja podnose zahtjev za financiranje projekta od 13. srpnja 2022. godine do najkasnije 12. kolovoza 2022. godine. Sve prijavne obrasce kao i detaljne smjernice za podnositelje zahtjeva moguće je pronaći ovdjeLista odabranih projekata objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime