Donesena Odluka o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima  pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja

0
23
Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja. 

Cilj osiguravanja jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili programe srednjoškolskog obrazovanja jest osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu od:

a) 1.500,00 kuna isplatit će se redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili trogodišnji srednjoškolski program;

b) 3.000,00 kuna isplatit će se redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolske programe.

Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći podnosi školska ustanova koju je učenik pohađao, a sredstva se isplaćuju na račun učenika. Obrazac zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći sastavni je dio ove Odluke.

Uz obrazac zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći srednjoškolska ustanova dužna je dostaviti:

a) dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika/punoljetnog učenika iz kojeg je to vidljivo);

b) preslika svjedodžbe: za strukovne razrede svjedodžba o položenom završnom radu, a za gimnazije svjedodžba o položenoj državnoj maturi u 2022. godini;

c) preslika vlastitoga žiro računa u banci (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika).
Više informacija dostupno je ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime