Kulturni kapital Roma – objavljena brošura o književnom stvaralaštvu dr. Hedine Tahirović-Sijerčić

0
41
Foto: screenshot/rm.coe.int

O stvaralaštvu i opusu Hedine Tahirović-Sijerčić ne pišemo po prvi puta na Phralipenu. Nedavno je izdana brošura pod nazivom Kulturni kapital Roma – Književno stvaralaštvo dr. Hedine Tahirović-Sijerčić u kojoj je ukratko prikazana njezina biografija, djela i radovi, uključujući kratke osvrte njezinih suradnika ili poglavlja iz već objavljenih knjiga.

Tahirović-Sijerčić diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Svučilišta u Sarajevu 1985. godine i tako postala prva diplomirana novinarka Romkinja u bivšoj Jugoslaviji. Nakon toga nastavlja obrazovanje na Pedagoškom fakulteta u Tuzli te na Rodnim studijima Centra za interdisciplinarne studije u Sarajevu. Doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu disertacijom Jezik i književnost Roma u prevodu na Zapadnom Balkanu: Poezija u autoprevodu te je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2012. do 2014. godine predavala romski jezik, književnost i kulturu.

Početkom rata u Bosni i Hercegovini kao izbjeglica prvo odlazi u Njemačku, a potom u Kanadu, gdje se dodatno educira za zvanje profesorice razredne nastave na Ontario College of Teachers. Sa svojom pričom o razdoblju koje je prethodilo ratu u Bosni i Hercegovini, gdje je po završetku studija radila kao urednica romskog radio i TV programa na Radio-televiziji Sarajevo, kao i njezinom izbjegličkom iskustvu u Njemačkoj, sudjelovala je u zbirci narativno-novinarskih priča Romanipe – iz sjene na svjetlo, koja je prošle godine izdana u nakladi Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”.

Prvo objavljeno djelo na kojem je radila kao glavna urednica objavljeno je 1999. godine pod nazivom Kanadake-Romane Mirikle (Kanadski romski biseri), a uslijedila su izdanja o romskim legendama, pričama i bajkama, biografiji vlastite obitelji i svom ocu, o ženskom romsku pismu u književnosti i romskom jeziku. Autorica je prvog Bosansko-romskog i romsko-bosanskog rječnika izdanog 2010. godine, a njezini posljednji radovi uključuju urednički angažman na dvije zbirke romskih priča koje je prikupljao Rade Uhlik.

Svakako valja spomenuti njezino djelo Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije iz 2016. godine u kojoj Tahirović-Sijerčić analizira žensku književnost i žensko pismo kod Romkinja u bosanskohercegovačkoj historiografiji. Kako to u brošuri navodi Biljana Sikimića sva postignuća Tahirović-Sijerčić nastaju upravo su na intersekciji roda (ženskog) i etniciteta (romskog) o kojem i sama piše i progovora kroz svoj rad.

Brošura je nastala u suradnji sa Savezom nacionalnih manjina Kantona Sarajevo izrađena je uz financijsku podršku Europske unije i Vijeća Europe kroz projekt “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini” u okviru zajedničkog programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.”

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime