Treća godina programa BRoma – za akademsku godinu 2022/2023. dodijelit će se dvije trogodišnje školarine

Foto: facebook.com/Edward Bernays University College

Edward Bernays Visoka škola raspisala je Natječaj za dodjelu besplatne školarine za pripadnike romske zajednice i to za trogodišnji preddiplomski studij Menadžmenta i marketinga turističke destinacije. Svrha programa obrazovne potpore BRoma koja uključuje dodjelu školarina pripadnicima romske zajednice jest upravo u povezanosti studenata s aktivnostima romskih udruga, odnosno njihova korisnost za romsku zajednicu kroz poticanje drugih na školovanje i studiranje.

Za akademsku godinu 2022./2023. dodijelit će se dvije trogodišnje školarine.

Riječ je o preddiplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije po čijem završetku student/ica stječu stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije (bacc. oec.). Jezik na kojem se izvodi nastava je hrvatski uz pohađanje određenih kolegija na engleskom jeziku.

Program preddiplomskoga stručnog studija predstavlja programski, sadržajno i metodološki najinovativniji studij turizma u Hrvatskoj. Usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma. U okviru preddiplomskoga studija stječu se temeljna teorijska, metodološka i primjenjiva znanja iz različitih grana i područja društvenih znanosti, a savladavanjem teorijskih i praktičnih aspekata studenti stječu znanja i vještine koje ih u potpunosti osposobljavaju za rad u domaćem i međunarodnom turizmu te industriji zabave.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati pripadnici romske zajednice koji žive u Hrvatskoj  i zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja, a u trenutku prijave imaju manje od 35 godina starosti.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail  adresu kalisara@kalisara.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Kratki životopis i motivacijsko pismo (do 300 riječi) za prijavu na hrvatskom, romskom ili bajaškom jeziku
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Rodni list
  4. Dokaz o pripadnosti romskoj manjini
  5. Svjedodžba o državnoj maturi ili dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od najmanje četiri godine
  6. Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji završavaju srednju školu, ali još nisu položili državnu maturu ili učenici koji nemaju položenu državnu maturu, ali do zadnjeg upisnog roka moraju završiti srednjoškolsko obrazovanje
  7. Pismo preporuke romske udruge, istaknute osobe romske zajednice ili nastavnika za vrijeme školovanja
  8. Potrebno je navesti status studiranja (redovni student ili izvanredni student uz radni odnos)

Natječaj je otvoren do 20. svibnja 2022. Prijave pristigle nakon navedenoga roka neće se uzimati u razmatranje.

Najviše 5 kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane mješovitog Povjerenstva za obrazovnu potporu i dodjelu školarina u uži krug. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva. Nakon završetka natječaja, odabrana dva kandidata bit će pozvana potpisati ugovor o obrazovanju na Bernaysu.

Za eventualna pitanja moguće je kontaktirati Stanka Borića iz SRRH “KALI SARA” na e-mail stanko.boric@kalisara.hr ili na broj telefona +385 (0)1 8887 873.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime