Raspisan Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku

0
18
Foto: pixabay.com

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je, 12. siječnja 2022. godine, Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku i to za jednog administrativnog tajnika u Policijskog postaji Čakovec.

Stručni uvjeti:

  • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, a osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i točan naziv radnog mjesta i ustrojstvene jedinice za koje se prijavljuje.

Obrazac prijave dostupan je ovdje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
  • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje ili potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
  • presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska,
Jakova Gotovca 7, Čakovec,
s naznakom »Za javni natječaj«.

Načini testiranja i ostali detalji i uvjeti prijave dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime