VRNM grada Belišća raspisao je Oglas za odobravanje potpore za obrazovanje pripadnicima romske nacionalne manjine  s područja grada Belišća za akademsku 2021/2022. godinu

0
30
Foto: pixabay.com

Odbor za odobravanje potpore za obrazovanje Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća raspisao je Oglas za odobravanje potpore za obrazovanje pripadnicima romske nacionalne manjine  s područja grada Belišća za akademsku 2021/2022. godinu.

Financijske potpore odnosno stipendije dodijeljuju se za sljedeće kategorije osoba:

 • Osobe koje su upisale redoviti program srednjoškolskog obrazovanja;
 • Osobe koje su upisale redoviti program obrazovanja na fakultetu, veleučilištu ili drugoj visokoškolskoj ustanovi;
 • Odrasle osobe koje su putem ustanova za obrazovanje odraslih ili drugih institucija upisali program obrazovanja radi završetka osnovne škole te stjecanje pravog  zanimanja radi lakšeg zapošljavanja.

Potpora se može isplatiti u jednakim mjesečnim obrocima, jednokratno ili višekratno preko tekućeg računa ili žiro računa kod poslovne banke. Potpora se ne isplaćuje za vrijeme ljetnih praznika.

Pravo na potporu za obrazovanje mogu ostvariti  pripadnicima romske nacionalne manjine grada Belišća prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani u jedan od programa obrazovanja iz točke I. ovoga Oglasa, u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana,
 • da posjeduju dokaz da su pripadnici Romske nacionalne manjine (potvrda nadležnog matičnog ureda, odnosno izjava roditelja za maloljetne članove obitelji).

Kod prijave na Oglas za odobravanje potpore pripadnicima romske nacionalne manjine grada Belišća za akademsku 2021./2022. godinu kandidati za odobravanje potpore, trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu potpore
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
 4. Potvrdu o upisu na jedan od programa obrazovanja,
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom ranijeg obrazovanja i preslik ocjena zadnje godine ranijeg obrazovanja,
 6. dokaz o uspjehu na natjecanjima i dobivenim nagradama
 7. potvrde kojima se dokazuje socijalno-materijalni status te prava prema posebnim propisima:
 • presliku Rješenja o postotku invalidnosti kandidata
 • presliku Presude suda o razvodu braka roditelja
 • presliku Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja
 • Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • presliku drugostupanjskog Rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata
 • Potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave
 • Potvrdu nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj godini za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih jedan od programa su sljedeći:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju, odnosno osnovnoškolskom obrazovanju, ovisno o stupnju prethodno završene škole;
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom obrazovanja;
 • socijalno-materijalni status
 • prava prema posebnim propisima.              

Prijave na Oglas za odobravanje potpora za akademsku 2021./2022. godinu dostavljaju se u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 11. prosinca 2021. godine na adresu:

Vijeće romske nacionalne manjine grada Belišća
Odbor za odobravanje potpora za obrazovanje
M.Oreškovića 18, Bistrinci

                                                                      

s naznakom: Prijava na Oglas za odobravanje potpore za obrazovanje za akademsku 2021./2022. godinu.

 

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime