BRoma: Uspješni studenti na Edward Bernays Visokoj školi

0
52
Foto: pixabay.com

Od prošle školske godine 2020/2021. Edward Bernays University College u Zagrebu, prvu visoku školu za komunikacijski menadžment, pohađaju i romski studenti.

Ova Visoka škola i Savez Roma u Republici Hrvatskoj ”KALI SARA” prvu su suradnju ostvarili u listopadu 2020. godine u okviru Kongresa mladih Roma, a na kojem je kao jedan od predavača sudjelovao i Zdeslav Milas, prodekan učilišta. Te iste godine Upravno vijeće Bernaysa usvojilo je Program obrazovne potpore pripadnika romske zajednice (BRoma), a koja uključuje dodjelu školarina pripadnicima romske zajednice te potpisalo sporazum o suradnji sa SRRH ”KALI SARA”.

Preddiplomski stručni studij Menadžment i marketing turističke destinacije po čijem završetku student/ica stječu zvanje stručnog prvostupnika ekonomije šk.godine 2020/2021. upisali su Senad Bajrić i Habiba Diljaj, a njihov je primjer ove školske godine 2021/ 2022. slijedilo još dvoje studenata romske nacionalnosti.

Svi su nas lijepo prihvatili i bili spremni pružiti nam svu potrebnu podršku, prisjeća se Senad Bajrić upisa na prvu godinu. Ni meni ni kolegici nije trebalo puno da se uključimo. Habiba je završila srednju školu netom prije upisa pa je samo nastavila s kontinuiranim učenjem, a ja sam se kratko vrijeme morao organizirati, ali čim sam dao prvi kolokvij  shvatio sam da mogu sjesti, zagrijati stolicu i naučiti.

Nakon završetka srednje škole Senad nije odmah odlučio upisati fakultet, ali su razmišljanja o stjecanju visokog obrazovanja i koristi koje bi na taj način stekao za svoju budućnost bila sve prisutnija. U tome ga je podržala i prijateljica Anesa Šabani, članica Zajednice Roma Hrvatske ”Romski san” i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba koja radi kao primalja u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. U prvi tren nisam dublje ulazio u program koji upisujem na visokom učilištu Edward Bernays, ali kad su krenula predavanja shvatio sam da sam dobro izabrao. Menadžment i marketing u turizmu iznimno su zanimljivi i dinamični i zaista mi se sviđa ovaj program.

Studij traje tri plus dvije godine nakon čega se stječe zvanje diplomiranog ekonomista. I Habiba i Senad položili su cijelu godinu i krenuli u treći semestar odnosno drugu godinu studija. Najbitnije je učiti kontinuirano i pokušati dati sve što je moguće putem kolokvija. Oni su jako dobro organizirani i velika su pomoć pri polaganju ispita, govori Senad koji je upravo zbog takvog pristupa učenju svih trinaest ispita položio putem kolokvija te odradio terensku nastavu.

Koliko je zadovoljan što se odlučio na upis studija Senad je istaknuo više puta tijekom razgovora: Sve što učim zaista je korisno, a puno se radi i na informatičkom obrazovanju, radimo na kompjutorima i koristimo različite programe. Pohvalio je sve profesore, njihovu stručnost te volju i trud s kojim studentima nastoje prenijeti znanje bazirajući svoja predavanja na interaktivnosti. Na kraju razgovora Senad se zahvalio prodekanu Zdeslavu Milasu za kojeg kaže da ih prati poput mentora brinući se da sve bude kako treba. Želio bih još zahvaliti saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju i Suzani Krčmar, predsjednici Saveza Roma u Republici Hrvatskoj ”KALI SARA” što su omogućili upise na fakultetske programe za barem dio mladih Roma i Romkinja koji to žele.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime