Učestalo odvajanje romske djece od obitelji je diskriminacija

0
39
Foto: pixabay.com

Sud u Budimpešti presudio je nedavno u korist Europskog centra za prava Roma (ERRC) u predmetu kojim se osporava prezastupljenost i diskriminacija romske djece u županiji Nógrád u Mađarskoj. Sud je utvrdio da je prekršeno pravo na jednak tretman djece, koja su zbog svog imovinskog stanja oduzeta od obitelji, od kojih su većina Romi i Romkinje. U presudi se navodi da su obitelji bile diskriminirane zbog društveno-ekonomskog statusa i siromaštva, kao i zbog njihove romske pripadnosti.

ERRC je djelovao kao tužitelj u ovom slučaju actio popularis, zastupajući svu romsku djecu koja su bila pogođena odvajanjem. Sud se složio sa zahtjevima ERRC -a za hitnim prekidom nezakonitog odvođenja djece i naložio Ministarstvu da prati i prikuplja podatke o broju djece na državnoj skrbi u županiji Nógrád, od kojih su većina romska djeca.

Presuda je veliki korak naprijed jer presuda obvezuje Ministarstvo da prikuplja podatke. Ministarstvo je dužno izraditi protokol prikladan za prikupljanje anonimnih, statističkih i etničkih podataka o djeci pod državnom skrbi. To znači da Ministarstvo više ne može tvrditi da ne zna tko je Rom pa stoga nije odgovorno za svoje postupke ili propuste koji u velikoj mjeri ugrožavaju Rome, poručio je Adél Kegye, odvjetnik koji je zastupao ERRC u ovom predmetu.

Romska djeca predstavljaju više od 80 posto djece pod državnom skrbi

Tužba je podnesena nakon što je ERRC saznao da institucije za zaštitu djece u županiji Nógrád, koje su pod kontrolom Ministarstva, uzimaju romsku djecu na skrb na temelju društvenog statusa obitelji i siromaštva, kao i zbog institucionalnih pristranosti i predrasuda prema Romima. Istraživanje koje je u ime ERRC -a provelo udruženje Chance for Children (Gyerekesély Közhasznú Egyesület) pokazalo je da, iako Romi čine manje od 20 posto stanovništva županije, romska djeca predstavljaju više od 80 posto djece pod državnom skrbi.

Podaci su pokazali snažnu vezu između dubokog siromaštva, teške deprivacije i ulaska djece u sustav državne skrbi. Iako se djeca ne mogu ukloniti iz obitelji samo iz materijalnih razloga, siromaštvo pogođenih obitelji očito je bio značajan razlog za većinu odvajanja djece od obitelji. U mnogim slučajevima odvajanje djece se može spriječiti pružanjem sveobuhvatne podrške i odgovarajućih usluga osiromašenim obiteljima.

Velika većina djece na državnoj skrbi – od kojih većina održavaju snažan kontakt s roditeljima – nikad se ne vraćaju kući. Stoga glavno pitanje nisu loši odnosi između roditelja i djece, već okolišne okolnosti (nedovoljan prihod, nedostatak zaposlenja, neprikladni uvjeti stanovanja i nedostatak usluga) koji se ne mogu ublažiti samo naporima obitelji, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je otkrilo različite kontradikcije ugrađene u percepciju profesionalnog sustava zaštite djece i odnosa tog sustava s etničkim podrijetlom. Stručnjaci za zaštitu djece isprva su izrazili duboku rezerviranost prema odgovorima na pitanja koja se tiču ​​etničke pripadnosti i izbjegavali su takve razgovore. Međutim, na kraju su otvoreno odgovorili i na ta pitanja. Ovakva rezerviranost i nedosljednost sugerira da, iako etnička pripadnost igra značajnu ulogu u sustavu zaštite djece, službena rasprava i razmatranje te uloge potisnuto je, stigmatizirano i rijetko. Nije slučajno da romska djeca, iako se radi o manjinskoj zajednici, predstavljaju više od 80 posto djece pod državnom skrbi.

Iako stručnjaci odvajanje djece često pripisuju razlozima za koje smatraju da su povezani s ‘romskim podrijetlom’ djece, kao što su nedostatak razumijevanja, nepovjerenje, nekooperativno ponašanje roditelja, ne vjeruju da je važno prepoznati etnički identitet na neki službeni način kao dio procesa. Sustav se službeno ponaša kao da ne vidi etnicitet,  ali etnička pripadnost očito igra veliku ulogu, sa značajnim posljedicama po mnoge romske obitelji u županiji, zaključuju se u istraživanju.

Akcijski plan i ciljano praćenje

Tužbu je ERRC prvi put pokrenuo 2017. godine. Gradski sud je 2019. donio odluku da je Ministarstvo odgovorno za veliki broj odvođenja djece iz njihovih obitelji u županiji Nógrád. Međutim, tada sud nije utvrdio da ta štetna praksa također dovodi do diskriminacije romske djece. ERRC se žalio na tu odluku, a žalbeni sud vratio je predmet na prvostupanjski sud gdje je donesena nedavna presuda o diskriminaciji.

Sud je sada naložio Ministarstvu da u sljedećih 12 mjeseci provede ciljano praćenje kako bi se vidjelo primjenjuje li se zabrana diskriminacije na temelju društveno-ekonomskog statusa i romskog podrijetla u slučajevima odvajanja djece od obitelji u županiji Nógrád. Na temelju nalaza praćenja mora se provesti akcijski plan, a provedbu mora nadzirati Ministarstvo. To bi trebalo biti učinjeno na transparentan način sa svom relevantnom dokumentacijom objavljenom i danom na uvid u javnosti. Nada je da je ovo prvi korak prema poštenijem i potpunijem razmatranju problema s kojima Romi svakodnevno suočavaju, a zatim i prema rješenjima za bolji život romske djece i njihovih obitelji.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime