Drugi Kongres mladih Roma i Romkinja – Mobilizacija i rad u zajednici

0
340
Foto: Phralipen

Od prvog Kongresa mladih Roma koji se održao prošle godine od 9. do 11. listopada u Zagrebu, prošlo je godinu dana, a zahvaljujući entuzijazmu nekih od prošlogodišnjih sudionika koji su bili spremni odvojiti svoje vrijeme i uložiti energiju u organizaciju ovakvo velikog i po broju sudionika pozamašnog događanja drugi se Kongres mladih Roma i Romkinja održava od 8. do 10. listopada ove 2021. godine u Vrsaru u Istri.

Grupa mladih za pomoć se obratila Savezu Roma u Republici Hrvatskoj ”KALI SARA” koji je spremno pružio logističku podršku. Imali smo nekoliko sastanaka u prvom dijelu godine, ali je ključni trenutak bio na radionici javnog zagovaranja posvećenoj kampanji za povećanje obuhvata obrazovanih Romkinja održanoj 25. i 26. lipnja na Krku, u okviru projekta Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice! Na radionicu smo pozvali i mlade koji su nam se obratili s idejom ponovnog održavanja Kongresa te nas zamolili za smjernice vezane uz organizaciju samog događanja, rekla nam je Tamara Kučko pravnica u Savezu ”KALI SARA”.

Tema javnog zagovranja bila je vrlo zanimljiva mladima koji su voditeljici projekta Suzani Kunac i koordinatorici aktivnosti Karolini Hrga postavljali brojna pitanja. One su ih detaljno upoznale s instrumentima javne kampanje u okviru projekta Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice!, ali i u okviru srodnih projekata poput #PrekinimoŠutnju koji je problematizirao tretman žena u zdravstvenim ustanovama i #NisamTražila/#NisiSama o rodno uvjetovanom nasilju. U okviru iste radionice Anesa Šabani, članica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova održala je predavanje o radu ovog odbora ukazavši na tematsku sjednicu kao potencijalni instrument javne kampanje za obrazovanje Romkinja. Važna gošća bila je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić koja je, između ostalog, predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova te mehanizme za promicanje rodne ravnopravnosti i suzbijanje diskriminacije.

Mogućnost aktivnog sudjelovanja u društvenom i javnom životu mlade je aktiviste dodatno motivirala te su udružili snage i oformili tri radne grupe za pripremu Kongresa mladih, jednu za obavljanje poslova vezanih uz pronalaženje odgovarajuće lokacije i smještaja, drugu za pripremu agende i sadržajnog dijela programa i treću za kontaktiranje sudionika te predavača i ostalih gostiju. Krajem kolovoza radne grupe su prezentirale prikupljene informacije, odredile agendu drugog Kongresa mladih Romkinja i Roma – Mobilizacija i rad u zajednici te  formirale organizacijski odbor u čijem sastavu su Anesa Šabani, Talita Jašarevski, Lea Oršuš, Senad Bajrić i Božo Levaković, a pomoć im je pružila i Martina Oršuš, prošlogodišnja predsjednica organizacijskog odbora.  Ove godine članovi odbora među sobom nisu birali predsjednika već su sve odluke donosili zajedno aktivno sudjelujući u pripremi svih bitnih elemenata. Sudjelujući u cijelom procesu stekli smo dodatno samopouzdanje i prihvatili veću odgovornost te smo razvili međusobno puno povjerenje, rekao je Senad Bajrić. Koliko je to bitno istaknula je i Talita Jašarevski koja je već sudjelovala u radu nekih drugih organizacija, ali sada po prvi puta u svim organizacijskim segmentima. Međusobno smo se privatno i profesionalno samo površno poznavali, a zajednički rad i cilj u potpunosti su nas povezali, dodao je Božo Levaković, a da je za njih iznimno značajno biti sukreator budućnosti mladih Roma i Romkinja istaknula je i Lea Oršuš.

Nakon pozdravnih riječi saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, Suzane Krčmar, predsjednice Saveza Roma u RH “KALI SARA”, Alena Tahirija, ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, Marte Kiš, predsjednice Odbora za nacionalne manjine Skupštine Grada Zagreba, Dalibora Nakića, predsjednika Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine Republike Srbije i Senada Bajrića u ime organizacijskog odbora započinje radni dio Kongresa. Suzana Krčmar i Tamara Kučko predstavit će rad Saveza, ključne rezultate i planove za budućnost te sve zainteresirane uputiti kako se uključiti, a u nastavku slijedi predavanje dr. med. Danijela Bursaća, specijalista za ginekologiju i opstetriciju i Anese Šabani o reproduktivnom zdravlju i pravima.

Drugi dan kongresa otvara Alen Tahiri pregledom institucija i dokumenata koji se bave zaštitom i promicanjem prava Roma, kao i mjera koje im stoje na raspolaganju u sklopu formalnog i neformalnog obrazovanja, a nakon čega će Suzana Kunac prezentirati rezultate istraživanja koji se odnose na mlade Romkinje i Rome, a koji su prezentirani i u knjizi Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: žene, mladi i djeca čiji je koautor.

Ove smo godine uveli Forum teatar kao formu koja je iznimno zanimljiva mladima, objasnila nam je Anesa Šabani.  Kratke scene koje smo pripremili odnose se na diskriminaciju u obrazovanju i pri zapošljavanju, a odigrat ćemo ih kao uvod u temu u koju bi se zatim trebala uključiti zamjenica Pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja te koja će, između ostalog, govoriti o slučajevima diskriminacije koji su stigli na njenu adresu.

Kasno poslijepodne rezervirano je za teme o mobilizaciji i razvoju zajednice, o javnim kampanjama te o važnosti aktivizma za romsku zajednicu, o kojima će  govoriti Andrijana Parić, viša izvršna direktorica Apsolona s više od dvadeset godina iskustva u ovim područjima, a pridružit će joj se saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

Treći je dan rezerviran za predavanje Aleksandra Racza, prodekana za nastavu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te za rad u malim grupama vezan uz primjere praksi civilnog i političkog aktivizma i osobnu perspektivu.

Za evaluaciju rada zadužena je Suzana Kunac, a u donošenje zaključaka Kongresa o aktivnostima koje bi rado proveli u svojim zajednicama i oko toga se aktivirali uključeni su svi sudionici Kongresa kojih ove godine ima više od četrdeset.

Na kraju razgovora u kojem su predstavili sva događanja na ovogodišnjem Kongresu mladih Roma i Romkinja u Vrsaru članovi organizacijskog odbora zahvalili su saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju i Suzani Krčmar, predsjednici SRRH  ”KALI SARA” što su prepoznali i podržali ovaj projekt svjesni njegove važnosti u osvještavanju i poticanju mladih na aktivno sudjelovanje u izgradnji društvenog i javnog života Roma i Romkinja te članicama Saveza “Kali Sara” Tamari Kučko, Suzani Kunac i Karolini Hrga na logističkoj pomoći i podršci.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime