Raspisan Javni poziv polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. 

0
116
Foto: pixabay.com

Raspisan je Javni poziv polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2021/2022.

Pravo prijave na Javni poziv ima učenik:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • upisan u prvi razred srednje škole.

Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju Ministarstva:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • ponavlja isti razred u školskoj godini 2021/2022.
 • mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2021/2022.
 • upisan u viši razred srednje škole u školskoj godini 2021/2022.
 • nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u školskoj godini 2021/2022.

Pravo prijave na Javni poziv nema učenik:

 • upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja,
 • pripadnik je druge nacionalne manjine,
 • nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodjeljuje stipendiju učenicima:

 • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole koji ranije nisu ostvarili pravo na stipendiju, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno
 • koji ponavljaju isti razred u školskoj godini 2021./2022. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine.

Kako se prijaviti?

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva. Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju određenu Javnim pozivom.

Izvornik prijave srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom:

JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2021./2022.
Srednjoškolske stipendije za učenike Rome

Prijave se šalju na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Obvezna dokumentacija za prijavu učenika:

 • OBRAZAC zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola
 • DOKAZ O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (RODNI LIST učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili IZVADAK IZ POPISA BIRAČA ZA RODITELJA/SKRBNIKA iz kojeg je to vidljivo)
 • PRESLIKA DOMOVNICE (dokaz o hrvatskom držaljanstvu)
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ZA VRIJEME ŠKOLOVANJA
 • PRESLIKA SVJEDODŽBE ZADNJEGA ZAVRŠENOG ILI NEZAVRŠENOG (ZA PONAVLJAČE) RAZREDA ŠKOLE
 • PRESLIKA VLASTITOGA ŽIRORAČUNA U BANCI (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
 • PISANA IZJAVA RODITELJA/SKRBNIKA UČENIKA da učenik nije korisnik druge stipendije
 • Za učenike koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije RJEŠENJE ŠKOLE kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika

Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 5. studenoga 2021. godine. Više informacija kao i svi potrebni obrasci dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime