Jer nas se tiče – Dervo Sjedić uputio otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu

0
7
Foto: kalisara-ric.ba

Dervo Sejdić, predsjednik Romskog informativnog centra “Kali Sara” sa sjedištem u Sarajevu, uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Christianu Schmidtu povodom njegovih nedavnih izjava o izbornom sistemu u BiH i mogućim promjenama.

Poštovani Visoki predstavniče gospodine Schmidt, ja sam državljanin i građanin Bosne i Hercegovine i nisam pripadnik jednog od tri “konstitutivna naroda”. Pripadam građanima Bosne i Hercegovine u okviru ustavne kategorije “Ostali” sa pravom da biram, ali bez prava da budem biran, na poziciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma Naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, jer sam Rom.

Ovu institucionalnu diskriminaciju /Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (application nos. 27996/06 and 34836/06)/ Visoko sudsko vijeće evropskog Suda za ljudska prava  u Strazburu 22.12.2009. godine, konstatuje u svojoj Presudi i nalaže državi Bosni i Hercegovini da Ustav i Izborni zakon uskladi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što je preporuka Vijeća Evrope, Venecijanske komisije i drugih evropskih institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

U Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, živi oko 350.000 – 400.000 građana, državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, na koje Vi u svojoj izjavi i komentarima zaboravljate, odnosno eliminišete kao važan subjekt u Izbornim procesima Bosne i Hercegovine. U Vašoj opservaciji Izbornog procesa u Bosni i Hercegovini niti jednim gestom niti komntarom niste se osvrnuli na Presudu Evropskog suda za ljudska prava, što bi Vam kao Visokom predstavniku Evropske unije moralo biti i dužnost i obaveza, naročito ako se osvrnete na 14 Zahtjeva prema Bosni i Hercegovini od strane institucije koju predstavljate.

Sejdić je citirao član V Ustava Bosne i Hercegovine: Predsjedništvo BiH se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno s teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno s teritorije Republike Srpske, te naveo kako ovu diskriminatorsku odrednicu Ustava treba mijenjati tako da pripadnici nekonstitutivnih naroda imaju pravo biti zastupljeni u Domu naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Ja, kao neko ko je personalno involviran i zainteresovan u procesu usklađivanja Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, najmanje sam od Vas očekivao ovakvu, rekao bih nesmotrene izjave i komentare.

Ljudi koji rade u situaciji su da pogriješe, ali isto tako da svoju grešku i isprave, naknadnom izjavom Izvinjenja. Na žalost neke se greške nikada ne mogu ispraviti pa je dobro iste svesti na minimum ili dobro razmisliti prije nego ih se učini.

Od Vas kao legaliste i predstavnika Evropske unije, očekujem da u Vašem opusu rada, naročito rada na usklađivanju Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava i njene provedbe, obavezno obuhvatite uključivanje i nas pripadnika “Ostalih”, jer nas se tiče.

Otvoreno pismo i iz Srebrenice

Vijećnica u Skupštini općine Srebrenica Dželaludina Nukić također je uputila otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH pozivajući ga da iskaže zanimanje kada je u pitanju predstavljanje Bošnjaka u manjem bosanskohercegovačkom entitetu, posebno žrtava genocida, čija su prava najviše ugrožena u toj zemlji.

Nemoralno i necivilizacijski je da pripadnici policije i vojske RS-a (koji su počinili genocid u Srebrenici) i njihova djeca imaju više prava od nas žrtava genocida u Srebrenici, ali i povratnika u cijelom entitetu Republika Srpska. 

Nukić zato traži da u pogledu izmjena izbornog zakonodavstva u BiH budu prioritetna prava žrtava srebreničkog genocida, tj. onih osoba koje su se nakon tako strašnog zločina vratili u mjesto gdje im je bilo zabranjeno živjeti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime