Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao javne pozive za sufinanciranje nabave komunalne opreme i uklanjanja divljih odlagališta

0
93
Foto: pixabay.com

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je dva javna poziva vezana uz sufinanciranje nabave komunalne opreme i sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta). U nastavku donosimo više informacija o uvjetima i načnu prijave.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Ovim javnim pozivom sufinancira se nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave:

  • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva  i sklope ugovor s Fondom.

Podnositelj zahtjeva maze ostvariti sredstva Fonda najvise do 600.000,00 kn.

JLS moze dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Obvezna dokumentacija i ostali detalji Javnog poziva dostupni su ovdje.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje, ljudi i okoliš.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave pod jednakim uvjetima kao i jedinice lokalne samouprave koje podnose zahtjev u okviru navedenog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda  najviše do 600.000,00 kn te se također po ovom Javnom pozivu jedinica lokalne samouprave može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Obvezna dokumentacija i ostali detalji Javnog poziva dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime