Donesen Nacionalni plan za uključivanje Roma i Akcijski plan za njegovu provedbu za razdoblje od 2021. do 2027. godine

0
97
Foto: pixabay.com

Na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske, u srijedu 23. lipnja 2021. godine, donesen je Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu.

Budući je krajem 2020. godine prestala važiti Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu,   od 14. listopada 2020. zadužila Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu, izradila je Radna skupina od 46 članova iz redova predstavnika tijela državne uprave, predstavnika romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, pučkog pravobranitelja te posebnih pravobranitelja. Također, osnovane su i dvije uže radne skupine i to za područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije te za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanja građanske participacije Roma. Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću proveden je od 7. do 24. svibnja 2021. godine.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se  strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a njegov primarni cilj je unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim s Strateškim okvirom Europske unije za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine kao i Nacionalnom razvojnom strategijom.

Za provedbu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu planirano je ukupno 53.029.173,00 kn, od čega 27.971.705,00 kn u 2021. godini i 25.057.468,00 kn u 2022. godini.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime