Dodatni izbori za romske predstavnike

0
9
Foto: pixabay.com

U prvom krugu lokalnih izbora birala su se predstavnička tijela na razini regionalne i lokalne samouprave. U Međimurskoj županiji, na kandidacijskoj listi grupe birača koju su činili kandidati romske nacionalnosti, u općini Nedelišće, izabrana su dva romska predstavnika s liste, a u općini Pribislavec jedan romski predstavnik.

Kako nalaže Zakon o lokalnim izborima, Vlada će u roku 90 dana od dana konstituiranja predstavničkih tijela, raspisati dodatne izbore za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima, ovisno o njihovom broju u udjelu  stanovništva, u mjestima gdje na “redovnim” izborima nisu izabrani u broju koji to propisuje zakon. Novost je to u odnosu na stari zakon gdje su predstavnici manjina naknadno ulazili u lokalna predstavnička tijela bez izbora, ovisno o rezultatima lista na kojima su se nalazili.

Tako će Vlada raspisati dodatne izbore za romskog predstavnika u Županijskoj skupštini Međimurske županije. Na području te županije također će se raspisati i dodatni izbori za romske predstavnike u idućim općinama Podturen (jedan dodatni predstavnik), Kotoriba (jedan dodatni predstavnik), Mala Subotica (jedan dodatni predstavnik), Orehovica (dva dodatna predstavnika), Pribislavec (jedan dodatni predstavnik). Kada gledamo po drugim županijama, u Osječko-baranjskoj županiji dodatno će se birati po jedan romski predstavnik u općinama Darda i Jagodnjak, u Varaždinskoj županiji, u općini Petrijanec te u Koprivničko – križevačkoj županiji, u općini Peteranec.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime