Zaklada Ivana Hodak raspisala Natječaj za dodjelu šest studentskih stipendija

0
84
Foto: pixabay.com

Zaklada Ivana Hodak raspisala je Natječaj  za akademsku godinu 2021/22. za dodjelu pet (5) stipendija za podmirenje troškova školarine na preddiplomskom stručnom studiju Ekonomije i managementa na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te jedne (1) stipendije za troškove života tijekom studiranja.

Stipendije za podmirenje troškova školarine i stipendije za troškove života ne mogu se kombinirati.

Za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju mogu se natjecati redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da nisu stariji od 21 godinu ako upisuju prvu godinu studija, studenti druge i treće godine da nisu stariji od 24 godine, a studenti završnih godina da nisu stariji od 26 godina;
 • -da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim ako iz osobito opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće Zaklade dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija;
 • da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,5 ili više;
 • da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji ili da se radi o socijalno ugroženim osobama čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.


Ako dva ili više kandidata na preddiplomskom studiju imaju jednaki broj bodova 
prednost ima ženska osoba koja je do punoljetnosti bila bez roditeljske skrbi i/ili je bila smještena u domu socijalne skrbi ili u udomiteljskoj obitelji, a potom ženska osoba lošijeg socijalnog statusa.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete predviđene u st.1. ovog članka, Upravno vijeće Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidata čiji prosjek ocjena na dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži, ali ne ispod 3,5.

Kriterij za dodjelu novčanih potpora je imovinski cenzus.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravno vijeće Zaklade.

Odluka se dostavlja svim kandidatima, a može se i objaviti u tisku ili na drugi pogodan način.

Rok za podnošenje prijava je do 20. kolovoza 2021. Prijava se podnosi Upravnom vijeću Zaklade Ivane Hodak (za natječaj) prema podacima:

Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) (za natječaj Zaklade Ivana Hodak)
Ulica Filipa Vukasovića 1
10000 Zagreb

Prijava

U prijavi je potrebno navesti:

 • ime i prezime

 •  adresu prebivališta odnosno boravišta u RH

 • OIB

 • dob i datum rođenja

 • državljanstvo

 • IBAN žiro-računa

 • godinu studija koja se upisuje i naziv visokog učilišta koje se upisuje

 • vrstu stipendije za koju se podnosi prijava – školarina i troškovi života
 • ukupan prosjek ocjena
  – o u dosadašnjem školovanju ako se upisuje 1.godina studija
  – o u dosadašnjem studiranju ako se upisuje 2.,3. ili 4. godina studija

 •   kriterij po kojem se podnosi prijava za dodjelu stipendije
  – do punoljetnosti bez roditeljske skrbi, smještaj u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
  – socijalno ugrožena osoba –navesti broj članova domaćinstva i ukupni mjesečni prihod svih članova domaćinstva
 • –  e-mail adresu

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:
 
 • preslika osobne iskaznice
 • domovnica ili e-domovnica

 • potvrda MUP-a o adresi prebivališta odnosno boravišta u RH za kandidata (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

 • potvrda MUP-a o adresi prebivališta odnosno boravišta u RH za svakog člana domaćinstva ako se prijava podnosi po kriteriju socijalno ugroženog statusa (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

 • potvrda banke ili drugi dokaz o žiro-računu otvorenom u korist kandidata

 • svjedodžbe srednje škole i maturalna svjedodžba ako se upisuje 1.godina studija (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

 • potvrda visokog učilišta o prosjeku ocjena ako se upisuje 2., 3. ili 4. godina studija (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

 • rješenje centra za socijalnu skrb ako se prijava podnosi po kriteriju da je podnositelj osoba koja je do punoljetnosti bila bez roditeljske skrbi i/ili smještena u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

  ili

  potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana domaćinstva ako se prijava podnosi po kriteriju socijalno ugroženog statusa (u originalu ili ovjerenoj preslici, u suprotnom se prijava za stipendiju neće uzimati u razmatranje)

 • dokaz o znanstvenom ili stručnom radu ako je objavljen

 • dokaz o nagradi ako je dobivena

 • vlastoručno potpisane suglasnosti koje su sastavni dio ovog natječaja

Sve ostale informacije dostupne su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime