Održane posljednje dvije virtualne konferencije na temu uključivanja Roma

Foto: ljudskaprava.gov.hr

Održane su posljednje dvije virtualne konferencije u sklopu projekta Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I pod nazivom Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša te Zdravstvena zaštita i socijalna skrbRezultati svih pet studija javnosti su dostupni u obliku publikacija te raspravljani na tematskim nacionalnim konferencijama u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da je prostorna segregacija romske nacionalne manjine i dalje sveprisutna i multidimenzionalna u prostorima gdje živi najviše pripadnika romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Prostorna segregacija izražena je na različite načine, povezana s tipom naselja i okoliša te širim razvojnim značajkama županije i regije u kojoj se naselje nalazi. Nadalje, autorice publikacije i istraživanja Danijela Lucić, Jana Vukić i Iva Marčetić, navode da iako po brojnosti lokaliteta, najviše naselja u kojima Romi žive raspršeno među većinskim stanovništvom u isto vrijeme najviše pripadnika romske nacionalne manjine živi koncentrirano. Čak 45,7 posto živi dislocirano, odnosno na lokalitetima koji su od gradova ili sela odvojeni na zasebne lokacije, a 16,5 posto u naseljima na rubu grada ili sela.

Naveden je primjer Međimurja u kojem je naseljenost Roma kontinuirano obilježena prostornom segregacijom, od lokalne do županijske razine, budući da 95 posto stanovništva te regije živi u naseljima odvojenima od grada ili sela na zasebne lokacije. S druge strane u Zagrebu pripadnici romske nacionalne manjine žive u relativno najboljim uvjetima.

Istraživanje u području prostornog uređenja, stanovanja romske nacionalne manjine i zaštite okoliša pokazalo je da su Romi neupitno stambeno deprivirana populacija koja je ponajvipe izražena u Sjevernoj Hrvatskoj, a ponajmanje u Zagrebu i okolici. Što su Romi više odvojeni od centara bilo gradova, bilo sela, to je veći udio stambeno depriviranih kućanstava.

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

Rezultati studije, iza koje stoje Goran Milas i Irena Martinović Klarić, govore u prilog tome da ne samo dob već i drugi čimbenici kao što su regija, tip naselja i naobrazba imaju važnost kada se razmatra učestalost dugotrajnih bolesti. Kod odraslih pripadnika romske nacionalne manjine najučestaliji zdravstveni problemi i bolesti u posljednjih dvanaest mjeseci bili su povezani s kralježnicom ili kroničnim tegobama s leđima ili vratom, visokim krvnim tlakom te problemima sa srcem i krvnim žilama. Kod djece mlađe od četrnaest godine su pak najučestalije dječje bolesti gripa, vodene kozice i proljevi koji su trajali kraće od 14 dana.  Kada je riječ o reproduktivnom zdravlju žena najveći izazovi poboljšanja reproduktivnog zdravlja Romkinja relativno su niska učestalost ginekoloških pregleda, maloljetnićke trudnoće i pobačaji.

Smatramo da se mogu poduzeti određene mjere kako bi se poboljšalo reproduktivno zdravlje mladih Romkinja. Međutim, zbog određenih kulturnih specifičnosti smatramo da je tu izrazito važno dobiti podršku starijih žena i uglednih žena u zajednici koje su možda i obrazovanije i uspješne u čuvanju zdravlja svoje djece i svojih ukućana, navodi Irena Martinović Klarić.

Nadalje se u publikaciji, koja je dostupna ovdje, može čitati o pogubnom utjecaju obiteljskog nasilja na fizičko i mentalno zdravlje žena, važnosti zdravih navika, konzumaciji alkohola i cigareta kao i dostupnosti zdravstvene skrbi i pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem.

Iznimno je bitno razumijeti sam koncept zdravlja kod Roma. (…) Pomoć se traži u onom trenutku kada je bol neizdrživa ili ako su simptomi jaki, i bolest se u romskom narodu izravno povezuje sa smrću. Bolest je možda jedan od razloga zašto romski narod  najviše i najčešće traže pomoć u sustavu hitne pomoći. Ona je u romskom narodu društveni fenomen koji se ne tiče samo osobe koja je bolesna nego i cijelu obitelj, ponekad i dijelove šire obitelji.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime