Objavljen Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije u 2021. godini

0
128

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je jučer, 25. studenog 2020. godine objavio, Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini.

U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa. Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine će prilikom sastavljanja prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za 2021. godinu odlučivati na temelju bodovne liste koja se utvrđuje isključivo na temelju odredbi Kriterija i na temelju podataka o dostavljenim godišnjim izvještajima o utrošku sredstava za 2020. godinu koje Stručna služba Savjeta priprema i daje na uvid članovima Povjerenstva.

Prijave prijedloga programa obavljaju se putem mrežne aplikacije dostupne ovdje. Prije samog pristupa prijavi prijedloga programa putem mrežne aplikacije nužno je pripremiti u PDF formatu sljedeće dokumente:

  • presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske koji obuhvaća i zadnje prijavljene promjene (najmanje 36 mjeseca od osnutka do dana objave javnog poziva u Narodnim novinama, odnosno 24mjeseca za udruge koje su članice saveza i/ili zajednice nacionalnihmanjina);
  • presliku važećeg Statuta udruge;
  • presliku odluke sa zadnje izborne skupštine kojom su imenovane odgovorne osobe udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina;
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorneosobe članica udruga, KUD-ova i sl.);
  • popis članova udruge i/ili ustanove i
  • popis od minimalno 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjineiz registra birača ovjerenu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge (predsjednika udruge) a za saveze i/ili zajednice nacionalnih manjina popis članica (udruga)
  • presliku ugovora, rješenja ili odluke o najmu prostora ukoliko udruga nema vlastiti prostor;

Navedeni dokumenti su neophodni za sam pristup aplikaciji kao i za urednu prijavu prijedloga programa. Bez prilaganja navedenih dokumenata sama prijava se ne može uspješno završiti. Prijave prijedloga programa izvršavaju se putem aplikacije od 28. studenog 2020. godine. Zadnji dan roka za podnošenje prijave je 28. prosinca 2020. godine.

Nakon izvršene prijave prijedloga programa udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina su obavezne ispisati potvrdu prijave prijedloga programa iz elektronske aplikacije. Istu je dužna potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i ovjeriti ju pečatom udruge i/ili ustanove. Potvrdi se obavezno prilaže :

  • original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba udruga i/ili ustanova nacionalnih manjina koje se prijavljuju samostalno i odgovornih osoba saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorne osobe članicaudruga, KUD-ova i sl.), ne stariji od mjesec dana;
  • plan prihoda i rashoda iz financijskog plana udruga i/ili ustanova za 2021. godinu;
  • iznimno udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put odazivaju na javni poziv Savjeta kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta dužne su dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju(primjerice fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga-članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom).

Potvrdu s obaveznim prilozima udruge i/ili ustanove su dužne poslati s povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000
Zagrebs naznakom ‘ZA JAVNI POZIV’.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime