Sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za romsku djecu u pedagoškoj godini 2020/2021

0
56
Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dalje će sukladno Akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine sufinancirati troškove predškolskog odgoja djece pripadnika romske nacionalne manjine. Sufinanciranje se odnosi na mjesečnu cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja na području određene jedinice lokalne uprave, tj. na području osnivača javne ili privatne  predškolske ustanove.

Upisi u dječje vrtiće provode se tijekom cijele pedagoške godine ako u dječjem vrtiću ima slobodnih mjesta za smještaj djece rane i predškolske dobi. Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb svake godine priprema obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za svaku pedagošku godinu. Obavijest o upisu je, u pravilu, istaknuta na svim objektima dječjih vrtića i na mrežnoj stranici predstavničkog tijela. Uz obavijest izrađuje se i obrazac zahtjeva za upis.

Zahtjev za upis djeteta podnosi se tijekom svibnja kada vrtići objavljuju plan upisa za sljedeću pedagošku godinu (od 1. rujna do 31. kolovoza). Svoje dijete prijavljujete u vrtić koji je najbliži mjestu vašeg stanovanja. Popis vrtića u Hrvatskoj, uz mogućnost pretraživanja, moguće je provjeriti ovdje.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, javna ili privatna, odnosno dječji vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zahtjev za sufinanciranje roditeljskog udjela u pravilu se podnosi dva puta: 1) za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i 2) za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine te treba sadržavati:

  1. popis djece, obvezno navesti braću ili sestre, polaznika za koje se traži sufinanciranje;
  2. izjavu odgovorne osobe u ustanovi da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udjela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djeca pripadnici romske nacionalne manjine;
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja;
  5. zahtjevu za sufinanciranje obvezno treba priložiti navedenu odluku iz točke 4.

Zahtjevi za sufinanciranje na propisanom obrascu uz dokumentaciju upućuju se poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Više informacija o upisu romske djece u vrtić dostupno je ovdje i ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime