Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

0
72

Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu škoslkih i studentskih stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine. Za akademsku godinu 2020./2021. studentima će se dodijeliti najviše 10 Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

– da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;

– da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija;

– da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te stručnoga preddiplomskog studija, odnosno specijalističkoga diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu;

– da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;

– da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija;

– da su završili prethodnu godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;

– da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;

– da nisu apsolventi.

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, računajući od 1. listopada 2020, a iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50 posto prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su uspjeh u studiju te postignuti rezultati u struci tijekom studija.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Molbe se dostavljaju isključivo na obrascu  koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na ovdje.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

   – domovnicu (preslika),

   – uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od dana raspisivanja Natječaja iz kojeg je vidljivo prebivalište u Gradu Zagrebu u neprekidnom trajanju zadnjih 5 godina,

   – rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana od dana raspisivanja Natječaja,

   – ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela u izvorniku,

  –  potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2020./2021. u izvorniku,

  – prijepis ocjena svih završenih godina studija u izvorniku, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole,

  – dokaz o sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, osvojenim nagradama na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi (preslike),

   – životopis.

Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije. Rok za predaju stipendije je 5. studeni 2020. godine.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime